Koupě nemovitosti není jako nákup rohlíku v sámošce. Vyžaduje mnohem více času, více administrativy, a především více peněz. Jak kupující, tak i prodávající by se proto měli patřičně chránit. K tomu poslouží depozitní účet.

Co je depozitní účet?

Pojem depozit označuje vklad peněz. Depozitní neboli také jistotní účet je tedy běžný účet, který se využívá především při obchodování s nemovitostmi pro bezpečný vklad a následný převod finančních prostředků, aby prodej proběhl bez problému. Peníze jsou po určitou dobu v bezpečném držení banky. K jejich převodu dojde až po splnění předem daných podmínek souvisejících s koupí nemovitosti.

Jak vám depozitní účet pomůže při koupi nemovitosti?

Nákup nemovitosti je zdlouhavý proces. Mezi podpisem kupní smlouvy a finálním předáním musí proběhnout řada kroků. Tím nejzásadnějším je přepis vlastnických práv v katastru nemovitostí, který může trvat i několik týdnů.

Depozitní účet slouží k úschově peněz v mezičase. Po podpisu smlouvy vloží kupující finance na depozitní účet. Ty jsou pod ochranou banky. Až v momentě, kdy dojde k převodu vlastnických práv na nového majitele, převede banka peníze prodávajícímu.

Proč využít depozitní účet?

Díky depozitnímu účtu nepřijdete jako kupující o peníze. Pokud byste finance poslali přímo prodávajícímu ihned po podpisu smlouvy, neměli byste jistotu, že na vás převede vlastnická práva v katastru nemovitostí.

Na druhou stranu jako prodávající máte díky depozitnímu účtu jistotu, že nepřijdete o nemovitosti. Pokud byste na kupujícího převedli vlastnická práva bez využití depozitního účtu, neměli byste jistotu, že vám ve finále peníze sám z běžného účtu pošle.

Už jste četli?  Plánujete dovolenou pro léto 2024?