Založit s.r.o. dnes není žádná věda, když máte dobrý návod. Poradíme vám, jak na to krok za krokem, abyste vše snadno zvládli. Bude to chtít jen několik dokumentů a obchůzek. Procesy samotné nejsou až tak náročné, ale trochu času vám to zabere.

Založení s.r.o. krok za krokem

Založení firmy sro upravuje Zákon č. 90/2012 Sb. neboli Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Jak na to v praxi, si projdeme v následujících krocích.

1.     Zakladatelská listina

Jste-li jediným zakládajícím firmy, musíte vytvořit Zakladatelskou listinu. V případě, že budete mít jednoho nebo více společníků, bude se jednat o Společenskou smlouvu. Oba dokumenty je potřeba sjednat písemně a opatřit vaším podpisem. V obou případech budou písemnosti obsahovat název firmy, sídlo firmy, jméno a údaje zakladatele, případně také společníků, předmět vašeho podnikání, kapitál, který do společnosti při založení budete vkládat, a určení správce vkladu. Pokud chcete mít jistotu, že máte vše řádně splněno, nechte si dokument sepsat u advokáta, nebo se s celým založením firmy obraťte na společnost, která jej zprostředkovává.  

2.     Vklad do společnosti

Pro vložení vkladu do společnosti je nutné mít bankovní účet. Tady je dobré poradit se s vaší bankou nebo si vyhledat srovnání podnikatelských účtů na internetu. Minimální vklad do společnosti je 1 Kč.

3.     Zápis do obchodního rejstříku

Aby mohla firma vzniknout, vyplňte formulář návrhu pro zápis a spolu se zakladatelským dokumentem – zakladatelskou listinou nebo společenskou smlouvou – jej předložte krajskému soudu. Ten vede obchodní rejstřík. Zápisem do něj teprve vzniká společnost. Spolu s jejím vznikem vám také vzniká povinnost vést účetnictví.

Už jste četli?  Barevné ladění ložnice má vliv na spánek – jak na něj?

4.     Registrace na finančním úřadu

V momentě, kdy obdržíte potvrzení o založení vaší společnosti, registrujte se na místně příslušném finančním úřadě k dani z příjmu fyzických osob.

Takto snadné to je.