Broumovské stěny jsou svébytnou a pozoruhodnou památkou, která jistě stojí za návštěvu. Trasu si můžete prodloužit až do Police nad Metují, výlet je však poměrně dlouhý a náročný.

Co vás na výletě čeká?

Dvacet až třicet kilometrů s převýšením do 410 metrů vás provede okolím Broumova. Jde o okružní výlet se začátkem a koncem právě v tomto městě. Na trase nechybí ani možnost občerstvení, které najdete na následujících místech:

  • Broumov
  • Křinice
  • Hvězda

Trasa výletu okolo Broumova

Broumov, Křinice, Hvězda (Parkoviště-bus, Kovářova rokle, Hlavňov-rybník, Hlavňov-bus, Police nad Metuji, Ochoz, Hlavňov-rybník, Kovářova rokle, Nad Roklí), Supí hnízdo, Nad Roklí, Nad Hájkovou roklí, Ovčín-odb., U Ovčína, Vyhlídka do Zaječí rokle, Nad Slaným, Zaječí rokle, Křinice. Kovárna, Broumov

Z broumovského Mírového náměstí se vydejte po červené značce, která vás povede západním směrem nejprve k okraji města a pak dále již polními cestami na Křinice. Pokud byste vyráželi od vlakového nádraží, do centra vás dovede žlutá značka.

V Křinicích se nadále držte červené, 500 metrů půjdete po silnici, z níž pak odbočíte doleva na polní cestu vedoucí již přímo k lesnatým svahům Broumovských stěn. V lese začne prudké stoupání, které vás nakonec vyvede u turistické chaty Hvězda, kde budete mít velkou část převýšení na trase za sebou. (Podobné stoupání vás čeká, pokud se rozhodnete navštívit i Polici nad Metují při návratu z města na Broumovské stěny, viz prodloužení trasy.)

Od Hvězdy pokračujte doleva po červené směrem na Supí hnízdo. Zde se červená dělí, jděte tou levou (přímou) na vyhlídku ze Supího hnízda a pak dále podél skalních ochozů až k rozcestí Nad Roklí. Na rozcestí Nad Hájkovou roklí odbočte doleva po žluté k vyhlídce z Modrého kamene a pak se U Ovčína opět napojte na červenou. Po dalších 500 metrech budete mít vlevo známé kamenné hřiby a Broumovskou vyhlídku, po červené půjdete až na rozcestí Nad Slaným. Zde již ale zahněte ostře doleva po žluté na Zaječí rokli, odkud vás již ze skal zpět směrem na Broumov povede zelená značka.

V lesích tak po ní postupně sejdete ze skal a pokračujte po polních cestách do Křinic a odsud již po silnici stále rovně až přímo do centra Broumova.

Prodloužení trasy

Chcete-li během výletu navštívit i Polici nad Metují, zvolte jinou variantu trasy od turistické chaty Hvězda. Nejprve od ní sejděte dolů na parkoviště, na němž se dejte doleva po zelené. Po 400 metrech tak dorazíte na rozcestí Kovářova rokle – kovárna, kde odbočte doprava a po červené půjdete Kovářovou roklí cestou A. Jiráska až do Police. Zpáteční cesta na skály vede po zelené značce, tedy od Masarykova náměstí doleva ulicí Tomkovou a pak kolem koupaliště ke kraji města. Od rozcestí Ochoz sledujte žlutou, ještě 500 metrů vedou obě značky souběžně a pak vás žlutá povede ke křížové cestě za městem. Od Hlavňovského rybníka půjdete do Kovářovy rokle stejným úsekem, kterým jste šli v opačném směru, ale nadále se držte žlutého značení, jež vás od Kovářovy rokle povede doprava nahoru až na rozcestí Nad Roklí, kde se napojte na červenou a na základní vedení trasy.

Už jste četli?  Nejlepší aquaparky v Evropě: Užijte si letní zábavu na cestách
broumovsko

Broumov

Pro milovníky historických městských center je Broumov ideálním cílem. Nejstarší místní památkou je historické jádro na skalním ostrohu. Je tvořeno charakteristickou pravidelnou sítí ulic a velkým náměstím tržištěm. Tyto jevy vypovídají o historii města, jež nese stopy osídlení už z poloviny 13. století.

Po obvodu starého města je možné nalézt zbytky městských hradeb a parkánů, například část hradební zdi u Střelnice, hradební věž a schodiště k předměstí (tzv. Hladomorna). Na západní straně města se tyčí věz vestavěná do budovy současného farního úřadu. Součástí centra jsou také měšťanské domy s gotickými zaklenutými sklepy, budované průběžně v 16., 18. a 19. století.

Za pozornost stojí i benediktinský klášter sv. Václava, založený v polovině 14. století na místě staršího hradu. Současná podoba je výsledkem vrcholně barokní přestavby z let 1728-33, provedené podle projektu K. I. Dientzenhofera. Součástí kláštera je i Muzeum Broumovska.

Kontakt:

info@broumov.net,

www.broumov.net

Broumovské stěny

Broumovské stěny se zvedají v Broumovské vrchovině mezi městy Police nad Metují a Broumov. Zhruba 12 kilometrů dlouhý zalesněný hřeben se táhne od Honského Špičáku (652 m n. m.) až k pohraničnímu sedlu pod Hejšovinou. Oblast je velmi rozsáhlá a je tvořena krásnými exempláři pískovcových skal, hlubokými roklemi, soutěskami, krásnými vyhlídkovými místy a bohatými lesy.

Zdejším unikátním místem jsou Slavenské hřiby, které můžete spatřit v lese nad obcí Slavný. Svou podobu získaly nerovnoměrným zvětráváním.

Významným místem je vyhlídka u kaple na Hvězdě, jež byla postavena roku 1735. V roce 1956 byla celá pískovcová oblast vyhlášena národní přírodní rezervací.