Akumulační nádrže mohou být způsobem, jak i u vás doma ušetřit za vytápění. To je aktuální nejen v nadcházející etapě, v níž čelíme energetické krizi. Jak tyto zásobníky na teplo fungují?

Jak funguje akumulační nádrž

Akumulační nádrž se využívá jako zásobník přebytečného tepla produkovaného hlavním zdrojem, jako je například kotel na tuhá paliva. To je možné následně dále využít k vytápění. Jde tedy v první řadě o efektivní využití tepelné energie a s tím související možnost optimalizování nákladů na teplo.

Značný nárůst zájmu o tato zařízení v současné době vyvolala především poptávka po obnovitelných zdrojích vytápění. Využívání akumulačních nádrží lze považovat zároveň i za ekologicky šetrnější.

Přispět může tento doplněk i k prodloužení životnosti kotle. Při optimálním zacházení vzniká méně zplodin, což vede k menšímu zatížení komína.

Nádrže lze rozdělit na dva základní typy:

  • nádrže typu NAD
  • nádrže typu NADO

Nádrže typu NAD se používají k ukládání tepla v topném systému. Druhý typ nádrží NADO umožňuje taktéž přímý ohřev užitkové vody ve vnitřní smaltované nádobě nebo její předehřev pro další ohřívač vody.

Co se týče velikosti nádrže, je potřeba kalkulovat se dvěma základními faktory, a to s tepelnou ztrátou domu a předpokládanou dobou topení kotlem.

Princip akumulační nádrže

Nádrž je součástí topného okruhu. Základním principem nádrží je využívání vody, která je zahřívána primárním zdrojem.

Akumulované teplo dokáže tímto způsobem vydržet dokonce i na několik dní bez přitápění. Obecně se uvádí přibližně 1 kWh až 2,5 kWh tepelné ztráty za den.

Vezmeme-li v úvahu 100% naplněný zásobník, můžeme prakticky očekávat, že horký bude cca dva dny. Prakticky to však záleží na provedení izolace. Tloušťka stěn nádoby se pohybuje standardem v rozmezí 2,5 až 6 mm.

Už jste četli?  Jaké jsou výhody LED osvětlení a kde jej využít

Jak vybrat vhodnou nádrž ke kotli

Přestože současné moderní kotle již naplňují vysoký standard automatizace provozu a velký rozsah regulace výkonu, může být jejich kombinování s akumulační nádobou nanejvýše vhodné.

Nejdůležitějším kritériem pro výběr nádrže je pak její objem. Vycházet lze z empirické hodnoty 55 litrů na každý 1 kW výkonu kotle. Tato hodnota se týká kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním. Rovněž se stala i součástí podmínek kotlíkových dotací.

U podlahového vytápění je nicméně doporučováno požadovaný objem zvýšit a navolit hodnotu v rozmezí 80-100 litrů na 1 kW hlavního zdroje. Velikost nádrží, které jsou aktuálně v tuzemsku dostupné, se pohybuje v rozmezí od 500 do 5 000 litrů.

TIP: Přečtěte si kompletní návod, jak vybrat akumulační nádrž.

Umístění akumulační nádrže

Akumulační nádrže je možné využívat v domácnostech i ve firmách. Obecně mohou být využity v jakémkoli typu objektu. Je ale nutné s nimi kalkulovat v projektu vždy předem, vzhledem k tomu, že umístit nádrž o objemu kolem 1 000 litrů v běžné technické místnosti nebývá zcela samozřejmě možné.

V případě, že je nelze umístit přímo v domě, existuje i varianta jejich instalace formou podzemního umístění mimo dům. Toto provedení garantuje dlouhou životnost až 50 let i absolutní nenápadnost v terénu.

Při samotném zapojování nádrže je obecně zapotřebí dbát instrukcí v návodu. Standardní je zapojení na dva okruhy.

Jak topit s akumulační nádrží

Akumulační nádrž se coby přídavné zařízení nachází přímo v topném okruhu. Jakýkoli kotel lze díky instalovanému zásobníku provozovat na maximální možný výkon s nejvyšší možnou účinností.

Nezanedbatelnou výhodou topení s akumulační nádrží je i zvýšení komfortu obsluhy. Prodlouží se totiž výrazně i doba, po kterou se není nutné o kotel nijak starat. Obecně je doporučeno jakožto nejvhodnější kombinování kotle se solární energií. Samotné topení následně zajistí oběhové čerpadlo.