Kotle na tuhá paliva byla obvykle spojována s vysokými emisemi a řada lidí měla tendence upouštět od jejich používaní. U těchto malých spalovacích zařízení ovšem vždy velmi záleží na tom, jaký druh paliva je pro získávání energie využíván. I mezi kotli na tuhá paliva lze nalézt technologie, které jsou ekologické a současně poskytují velmi dobrou výhřevnost.

Domácnosti v České republice mohou být v topné sezóně vytápěny různými způsoby. Řada domácností ve velkých soukromích objektech využívá centrálního vytápění, stále častěji se však setkáváme se samostatnými jednotkami, které využívají malých spalovacích zařízení, a to nejen u rodinných domů. Jedná se dokonce o převažující počet, přičemž největší podíl na tradičně zaujímají kotle plynové, nejmenší pak zařízení, jež využívají k vytápění přímo elektrický proud. Kotle na tuhá paliva jsou využívány přibližně 15 % domácností, jejich obliba však stoupá, a to především u kotlů spalujících palivo na bázi dřeva, tedy buď přímo na dřevo nebo využívající dřevěné pelety.

Jaký kotel na tuhá paliva pořídit

Kotle na tuhá paliva lze dělit podle několika kritérií, ta základní zahrnují především typ paliva (dřevo, uhlí, pelety, biomasa apod.), jež definuje specifika konstrukční i technologická, a pak obsluhu. Obsluha kotle využívaného pro jednu nebo několik domácností může být řešena buď jako:

  • manuální
  • automatická

V současné době jsou upřednostňovány především kotle s automatickým plněním, které vyžadují menší nároky na údržbu (obvykle se omezují na nutnost vysypání popela) a jež navíc disponují vyšší účinností spalování než klasické kotle s ručním ovládáním. Důležité je se při výběru orientovat také na výkon a ověřit si, zda dané zařízení splňuje vše, co musí splňovat kotel na tuhá paliva, tzn. především emisní limity, které se vztahují na konkrétní výkon kotle a jsou platné podle aktuální směrnice.

Typy kotlů na tuhá paliva a jejich výhody

Jak už bylo uvedeno, kotle na tuhá paliva se mezi sebou liší především s ohledem na používané palivo. Všechny typy obecně se vyznačují (v porovnání s plynovým nebo elektrickým vytápěním) velmi nízkými provozními náklady, jelikož tuhá paliva jsou obecně levnější a mají dobrou výhřevnost. Aktuálně se používají následující paliva:

  • Uhlí – od tohoto typu paliva se postupně ustupuje, jelikož konstrukční a technologické řešení malých spalovacích zařízení neumožňuje dosažení požadované emisní třídy.
  • Dřevo – palivo lze využívat v různých podobách – používají se polena, štěpka, pelety nebo brikety. Kotle na dřevo se vyznačují vysokou účinností a velmi dobrými emisními hodnotami.
  • Biomasa – obdobně jako paliva s dřevěnou bází i biomasa nabízí velmi dobré vlastnosti, jak s ohledem na výhřevnost a výkon, tak na životní prostředí, biomasa je obvykle zpracovávána do formy pelet.
Už jste četli?  Na co si dát pozor při koupi sedací soupravy
kotle-na-pelety

U kotlů na dřevo nebo paliva na bázi dřeva lze dále rozlišovat několik kategorií dle technologií, které používají. Při rozhodování, jaký kotel na dřevo vybrat, je tedy důležité si rozmyslet, v jaké formě bude používáno a jaký komfort od něj požadujeme. Základní typy jsou s ručním plněním a využívá se u nich buď technologie dohořívání nebo odhořívání.

Kotle na pelety bývají zpravidla automatické (tedy s automatickým dávkováním paliva) a zajišťují poměrně stabilní dodávku tepla. Moderní kotle na kusové dřevo dosahují téměř úplného spalování – jedná se o tzv. zplyňovací typy. U tohoto typu je důležitým aspektem především to, jak kotel na dřevo funguje – zjednodušené se jedná o odhořívání paliva ve dvou fázích, kdy ve druhé fází dochází k vyhořívání zplyněného paliva připraveného první fází.

Údržba kotle na tuhá paliva

V porovnání s plynovými nebo elektrickými vytápěcími zařízeními, kotle na tuhá paliva vyžadují obecně větší údržbu, jelikož tuhé palivo vždy zanechává nespálený zbytek (popel), a také další látky, které mohou způsobit zanášení jednotlivých částí. Z tohoto důvodu je nutné kotel během používání pravidelně čistit.

Běžnou údržbu může uživatel provádět samostatně, zvláště pokud je kotel používá denně. Otázkou je tedy spíš, kdy nechat kotel vyčistit profesionálně. Kompletní vyčištění odborníkem by mělo být pro vedeno ideálně vždy před zahájením topné sezóny, případně je možné nechat provést kompletní vyčištění na konci topné sezóny a na začátku nové nechat zařízení zkontrolovat.