V době, kdy rostou ceny prakticky za všechny výrobky a služby, je rodinný rozpočet mnohdy napnutý do prasknutí. Vliv na nafouknutý rozpočet mají i další výdaje spojené s bydlením, jedná se především o ceny energií, a to elektřiny, plynu a vody. Dle statistik je vydáno ročně přes 75% nákladů na veškeré energie. Snížení těchto výdajů je cestou, jak ulevit domácímu rozpočtu.

Jedním z řešení, jak ušetřit a správně vytápět rodinný dům nebo jiný objekt, je foukaná izolace. Tato izolace se využívá k zateplení stropů, podkrovních šikmin nebo sádrokartonových podhledů, dutých sádrokartonových příček. Foukaná izolace svou vlastností vyplní požadovaný prostor a tím tak optimálně zateplí dané místo.

Jak začít se zateplením?

Celkové zateplení se může zdát pro rodiny jako velké sousto s dlouhou návratností. Pokud to tak je, tak se doporučuje začít izolovat postupně a celý proces si rozložit na několik etap. Optimálně se začíná zateplovat nejdříve střecha či strop. V těchto místech se tvoří nejvíce úniků tepla a jedná se tak o nejproblematičtější části domů. Foukaná izolace ale deklaruje snadné, efektivní a zároveň rychlé zateplení s dobou návratnosti 3–5 let.

Ostatní druhy zateplení vycházejí v porovnání s foukanou izolací mnohem dráže. Foukaná izolace je cenově nejdostupnější variantou. Ceny foukané izolace se pohybují v závislosti na tloušťce od 100 do 350 Kč/m2.

Jaké jsou výhody foukané izolace?

Mezi nejčastěji udávané výhody foukané izolace patří nízké náklady, efektivní zateplení a eliminace vzniku tepelných mostů. Izolace foukáním se dostane opravdu všude, takže zaplní přesně ten daný prostor, který je potřeba. Vytvoří ucelenou vrstvu, která optimálně vyplní každou skulinu a tím tak nevznikne tepelný most. Foukaná izolace využívá minerální vatu, která se vyrábí z drceného křemene nebo čediče. Izolační vata je objemově a tvarově stálá, čas ji nikterak nemění a nedeformuje a nemění její vlastnosti. Minerální fata je odolná proti vnějším vlivům, škůdcům a plísním a nesaje ani vodu. Je také velmi bezpečná, má pozitivní vliv na bezpečnost objektu. Zároveň je i lehká a tím tak nezatěžuje konstrukci.

Už jste četli?  Rýmovník – vše o zázračné rostlině