Ložiska jsou v moderní době neodmyslitelnou součástí celé řady zařízení. Proto existuje i celá řada typů ložisek s různým typem použití. Co je to vlastně ložisko, jaký je princip jeho fungování, podle čeho je můžeme rozdělit a která ložiska jsou ta nejznámější?

Co je to ložisko

Ložiska jsou standardní součástí mnoha technických zařízení. Umožňují snížení tření při vzájemném otáčivém nebo posuvném pohybu strojních dílů. Skládají se z hladkých kovových kuliček nebo válečků, které se valí po hladkém vnitřním a vnějším kovovém povrchu.

Některé síly ložiska zachytávají, jiným umožňují volný pohyb. Rozdělit je lze podle více různých kritérií: Nejběžněji se rozlišují průmyslová ložiska podle:

  • převládajícího směru přenášených sil
  • konstrukce
  • mechanismu přenosu sil

Magnetická ložiska

Magnetické ložisko je mechanické ložisko, které využívá principy magnetické levitace. Tato ložiska lze rozlišit na aktivní, pasivní a hybridní.

Kluzná ložiska

Kluzná ložiska jsou součástkou, která je jednoduchá a zároveň levná. Nižší cena je značnou předností hlavně u vyšších průměrů. Tato ložiska mají schopnost tlumit rázy a vibrace. Vyznačují se i bezhlučným chodem.

Skládají se z pánve nebo pouzdra, popřípadě i z vícero segmentů, které jsou uloženy v ložiskovém tělese.

Valivá ložiska

Velkou výhodou valivých ložisek je zejména to, že valivý odpor je menší než třecí. Tato ložiska mají tedy vyšší účinnost.

Valivá ložiska lze nejjednodušeji rozdělit podle směru, a to na radiální a axiální. Dále se pak rozlišují podle tvaru na několik dalších typů, jako jsou ložiska kuličková, jehlová či válečková.

typy-lozisek

 Kuličková ložiska

Kuličková ložiska patří mezi nejběžnější typy ložisek vůbec. Vnitřní kroužek je u nich obvykle upevněn na otočnou hřídel. Drážka na jeho vnějším průměru plní funkci kruhové oběžné dráhy pro kuličky.

Už jste četli?  Vyznejte se v automatech na šipky a vyberte ten správný

Válečková ložiska

Toto ložisko se skládá z vnitřního a vnějšího kroužku, válečků a klece. Válečková ložiska slouží pouze pro přenos radiálních sil. Mají schopnost přenášet i značně velké radiální síly. Za výhodu se považuje i to, že montáž do převodovky nepožaduje žádný speciální postup.

Ložiska pro lineární pohyb

Lineární vedení je strojní součást, případně část stroje, která umožňuje pohyb části zařízení (vozíku) po přímkové dráze (kolejnici). Styk mezi oběma částmi je zprostředkován pomocí věnce kuliček podobně jako u valivých ložisek.

Lineární vedení je přesný a jednoduchý vodicí systém. Proto nachází využití v mnoha oblastech lidského působení, jako je strojírenství či zemědělství.

Zajímá vás svět průmyslu? Zjistěte, podle čeho vybrat model strojního svěráku.