Ložisko je ve své podstatě součástí technického zařízení, které má za úkol umožnit tření při vzájemném posuvném či otáčivém pohybu strojních dílů. Historie ložisek se vyvíjí v podstatě již od vynálezu kola, tedy takzvaného kluzného ložiska. V momentě, kdy se valivá ložiska začala používat v mlýnech, velmi významně se zvýšila samotná výkonnost mletí. Druhů ložisek ovšem existuje celá spousta a je dobré jednotlivé typy ložisek znát nebo se s nimi alespoň teoreticky seznámit.

Typy ložisek

Každý jednotlivý typ ložiska se vyznačuje svými charakteristickými vlastnostmi, které jsou dány jeho rozměry či konstrukcí. Tyto vlastnosti určují samotnou vhodnost pro daný způsob jejich použití. Veškerá průmyslová ložiska tak lze jednoduše rozdělit do několika dalších kategorií.

Rozdíly mezi jednotlivými ložisky

Valivá ložiska jsou kupříkladu charakteristická tím, že způsobují nízké tření a také jsou málo hlučná. Jsou také určena především pro přenášení velké či středně velké axiální i radiální zatížení. Tato valivá, popřípadě kuličková ložiska zároveň patří díky svém ceně a speciálním vlastnostem mezi ložiska, která se v průmyslu používají úplně nejvíce.

Oproti tomu soudečková ložiska jsou především určena pro uložení s velmi vysokým zatížením a také dokážou vyrovnávat i jistou míru takzvané nesouososti. Vhodná jsou díky těmto vlastnostem zejména pro těžký průmysl.

Při volbě ložisek je tak nutné brát v úvahu celou řadu vlivů a svůj výběr hodnotit na základě míry významnosti pro dané uložení ve vašem průmyslu. Volba jednotlivých typů ložisek často také bývá ovlivněna především:

  • Tuhostí uložení
  • Zatížením
  • Axiální posuvností
  • Způsobem těsnění
  • Otáčkami
  • Prostorovými možnostmi
  • Souosostí
  • Možnostmi demontáže a montáže
  • Přesností svého chodu
Už jste četli?  Jak vybrat módní batoh do města? Poradíme, co zvážit
kulickova-loziska

Důležité je správné lineární vedení

Neméně důležité je v průmyslu také lineární vedení. Lineární vedení totiž tvoří jednu samostatnou kolejnici s jednou či více pojezdovými jednotkami. Dané kolejnicové vodící systémy jsou poté používány jako takzvané pojezdové součástky pro technická a strojírenská zařízení. Díky lineárnímu vedení tak můžete zajistit přesné polohování. Lineární vedení je také vhodné pro automatizované výrobní linky a také pro zařízení elektrotechnické či strojírenské výroby.

Která další ložiska známe? Prohlédněte si průvodce světem ložisek.