Svěrák je základním dílenským vybavením, které slouží k upínání obráběného dílu nebo materiálu, ale i nástroje. Klasický dílenský svěrák bývá robustní a určený především ke kusové výrobě. Pokročilým nástrojem jsou pak strojní svěráky, které jsou konstruovány k zajištění optimální přesnosti a odolnosti upínání, které lze využít především jako součást zařízení pro sériovou výrobu. Podle typu zařízení, s nímž má být strojní svěrák používán, je pak nutné vybrat vhodný model. Víte, jaké jsou možnosti?

Druhy strojních svěráků dle účelu

Strojní svěráky představují speciální upínací systémy, které se umísťují na obráběcí stroje s cílem zajistit obrobky proti posunutí nebo vybočení během obráběcího procesu. Jednotlivé typy strojních svěráků se mezi sebou liší především technologií upínání a mírou automatizace, které doplňuje konstrukční řešení udávající počet obrobků, jež je možné najednou opracovat. Strojní svěráky se obvykle upínají do obráběcích CNC strojů, případně jsou speciálně upravené pro obdobné technologické opracování (broušení, EDM obrábění apod.), nebo slouží k velmi přesnému měření. Standardně tak lze rozeznávat strojní svěráky:

Velmi přesné strojní svěráky

Aplikované jak u CNC obráběcích strojů, tak u dalších technologií, jedná se především o svěráky modulární (zamezující pohybu obrobku v požadované ose i při větší zátěži) či samostředící (určené pro podporu upínání v konkrétní ose obrábění), do této kategorie se řadí také svěráky brusičské.

Svěráky určené pro obrábění EDM technologií

 V tomto případě se jedná o nerezový svěrák nebo magnetickou desku.

nerezovy-sverak

Svěráky určené pro klasické CNC stroje

 Svěráky určené pro CNC stroje bývají opatřené účinnějším upínacím systémem s posilovačem.

Už jste četli?  Proč při nákupu nemovitosti využít depozitní účet?

Svěráky využívané pro sériovou výrobu 

Obvykle se jedná o svěráky vícenásobné (umožňující upnutí většího počtu obrobků) nebo využívající jednoduchého upínacího mechanismu (pneumatický svěrák), standardně se používají pro obráběcí technologie s menšími nároky na sílu upnutí (frézování)

Výběr vhodného typu svěráku pro konkrétní účel tak závisí především na zařízení, které je bude využívat, a plánovaném objemu výroby. Strojní svěráky, na rozdíl od těch dílenských, mají běžně poměrně dobře propracovanou konstrukci a umožňují upínání rychlé nebo velmi přesné.