Proti jakým pojistným nebezpečím lze sjednat pojištění zavazadel přepravovaných ve vozidle? V autech dnes vozíme vše možné i nemožné. Ne zřídkakdy převážíme náklady, které mohou být cenné. Může se jednat o notebooky, tašky s věcmi na dovolenou nebo například věci při stěhování. To vše se může během přepravy poničit, a to jak vaší, tak cizí vinou. Jak se můžete snadno bránit? 

Proti jakým pojistným nebezpečím lze sjednat pojištění zavazadel přepravovaných ve vozidle? 

Pojištění zavazadel při přepravě ve vozidle kryje několik rizik a situací. Zde jsou některé z nich: 

  1. Odcizení zavazadel: Pokud jsou vaše zavazadla odcizena, může pojištění pokrýt tuto ztrátu. Je však obvykle nutné prokázat, že zavazadla byla v uzamčeném prostoru nebo v zajištěném prostoru vozidla a nebyla zvenku viditelná. 
  1. Loupežné přepadení: Pokud jste při přepravě zavazadel v autě napadeni a zavazadla jsou vám ukradena, může pojištění poskytnout náhradu za tuto ztrátu. 
  1. Živelná pohroma: Pojištění může pokrýt škody na zavazadlech způsobené živelnými katastrofami, jako jsou povodně, bouře nebo zemětřesení. 
  1. Dopravní nehoda: Pokud jsou vaše zavazadla poškozena při dopravní nehodě, může pojištění poskytnout náhradu za škody. 

Je důležité si uvědomit, že každá pojišťovna má své vlastní podmínky a limity pro pojištění zavazadel. Tyto limity mohou zahrnovat maximální částku, kterou vám pojišťovna vyplatí za vaše ztráty. Proto je důležité pečlivě zvážit, jaké pojištění zavazadel si vybrat a jaké rizika chcete pokrýt. 

Pojištění zavazadel a přepravovaných věcí v pojištění motorových vozidel 

Samotné pojištění zavazadel při přepravě ve vozidle je klíčové pro ochranu vašich cenných věcí. Toto pojištění kryje ztrátu nebo poškození vašich zavazadel, která jsou přepravována ve vozidle. Může pokrýt situace, jako je odcizení, poškození při dopravní nehodě nebo živelné katastrofy. Rizika pokrytá tímto pojištěním zahrnují odcizení, poškození při dopravní nehodě, živelné katastrofy, a dokonce i loupežné přepadení. Je důležité si přečíst podmínky a limity konkrétní pojišťovny, abyste byli informováni o tom, co je a není pokryto.  

Už jste četli?  Seznamte se se třemi nejnebezpečnějšími městy v Evropě

Před uzavřením pojištění pečlivě prostudujte smlouvu a ujistěte se, že máte dostatečnou dokumentaci o hodnotě vašich zavazadel, například účtenky nebo fotografie. Pokud máte konkrétní dotazy ohledně pojištění zavazadel ve vozidle, doporučujeme se obrátit na konkrétní pojišťovnu, která vám poskytne podrobnější informace o jejich nabídce. 

Tipy na bezpečnou přepravu zavazadel 

Jak správně na převoz věcí v autě? Poradíme vám, jak rychle zajistit maximální bezpečí při přepravě zavazadel v motorových vozidlech. Špatně uložený náklad v autě může být doslova nebezpečný. Zde jsou některé užitečné rady: 

  1. Správné rozložení nákladu v kufru: Při skládání věcí do kufru myslete na to, aby při případném nárazu působily na zadní opěradla od zavazadel co nejmenší síly. Nejtěžší věci dejte na podlahu kufru a hned za opěradla. Lehčí věci umístěte výše a blíže k pátým dveřím. 
  1. Přikurtování těžkého nákladu: Pokud převážíte opravdu těžký náklad, například stavebniny nebo plynovou láhev, přikurtujte ho v kufru. Použijte kvalitní popruhy, které jsou certifikované a skutečně něco vydrží. 
  1. Bezpečnostní pásy na zadních sedadlech: Pokud na zadních sedadlech nevezete pasažéry a máte v kufru těžký náklad, připoutejte zadní sedačky naprázdno. To je další zádržná pojistka pro případ nárazu. 
  1. Kryt zavazadelníku: Veškeré předměty na krytu zavazadelníku při prudším brzdění nebo nárazu volně letí kabinou vpřed. Nepatří sem věci s určitou hmotností, jako jsou lahve, krabičky se svačinou nebo knížky. 
  1. Zvířata: I zvířata je nutné při přepravě zajistit. Malá zvířata můžete převážet v přepravce nebo kleci v kufru, ne na klíně.