Asertivita je důležitou součástí každého vztahu. Aby však bylo možné se asertivně chovat, je třeba vědět jak. V tomto článku se dozvíte, jak být asertivní, jakých je deset asertivních práv a příklady asertivního chování. Porozumění asertivitě a jejímu praktickému uplatnění může vést k vytváření silných, zdravých vztahů.

Co je asertivita

Jde tedy o stav, ve kterém se člověk nebojí obhajovat a prosazovat své názory, ale zároveň je arogantně nepodsouvá ostatním, ale respektuje jiné názory a požadavky. Asertivní chování je ve vztahu velmi důležité, neboť pomáhá vytvářet a udržovat trvalé a zdravé vztahy.

V praxi to znamená, že je důležité mít schopnost ostatním sdělovat své názory a potřeby bez toho, aby se ostatní cítili dotčeně. Je důležité stanovit si svá práva a mít jasné hranice. Někteří psychologové uvádějí 10 asertivních práv, jež by měl každý člověk vždy respektovat.

Jak být asertivní

Asertivní chování je otevřené a respektuje ostatní. Asertivita vám umožňuje říci své pravdivé názory s ohledem na lidi okolo sebe. Je důležité vědět, jak být asertivní ve vztahu, protože to může vést k lepšímu porozumění a vzájemnému respektu.

Příklady asertivního chování zahrnují schopnost říct „Ne“ bez výmluv, stanovit hranice a být otevřený komunikaci o svých potřebách. Abyste se stali asertivními dodržujte následující práva.

10 asertivních práv

Existuje mnoho způsobů, jak se naučit být asertivní, ale jedním z nejdůležitějších kroků je pochopení 10 asertivních práv. Tyto práva vám pomohou cítit se sebevědomě, nebojíte se vyjádřit své názory a stanovit potřebné hranice.

Tato práva jsou:

  1. právo na sebeurčení,
  2. právo na selhání,
  3. právo na odmítnutí,
  4. právo na sebekázeň,
  5. právo na sebeprosazení,
  6. právo na prosazování práv druhých,
  7. právo na chybu,
  8. právo na vyjádření svého názoru,
  9. právo na slušnost
  10. právo na vyjádření svých potřeb.
Už jste četli?  Jak vyrobit formu na trdelník? Je to rychlovka

Jak vypadá asertivní chování?

Asertivní chování je založené na respektování práv druhých a jeho cílem je udržení rovnováhy mezi individuálními právy a úctou k právům druhých.

Při asertivním chování se obecně užívají určité techniky, kde je důraz kladen na osobní vyjádření se sebou samým, používání určitých slov a frází, které se vyhýbají obviňování nebo odsouzení druhých, a poskytování vstřícného a otevřeného prostředí, kde si druhá strana může vyjádřit svůj názor. Asertivní chování také zahrnuje poskytování zpětné vazby, vysvětlování a přijímání, aby se mohli všichni zúčastnění vyvarovat pocitu frustrace či nejistoty.

Vyžaduje to, abyste si uvědomili své právo na vyjadřování respektovali práva druhých. Některé aspekty asertivního chování jsou schopnost se bránit, přijímat kritiku, sdílet názory, mluvit otevřeně o svých pocitech a potřebách a stanovovat hranice.

Abyste uspěli s asertivním chováním, je důležité mít na paměti několik zásad. Říkejte věci přímo, nezapomínejte na respekt a úctu, stanovujte si hranice a vyhněte se hádkám. Dejte druhému prostor, aby mohl vyjádřit svůj názor, ale nebojte se říct, co si myslíte. Při vyjádření vašich myšlenek a postojů byste se měli snažit mluvit tak, abyste nezraňovali druhého a nevyvolávali hádky.

Být asertivní znamená také být sebevědomí. Přečtěte si o způsobech, jak si zvýšit sebevědomí.