Všichni jsme se určitě setkali se symboly na obalech, které určují, jakým způsobem se chovat při přepravě či skladování zásilky, aby riziko poškození obsahu bylo co nejmenší. Tyto manipulační značky ovšem nikdy nemohou nahradit kvalitní přepravní obal. Nestačí vzít jen tak nějakou krabici, vložit do ní keramické talíře, nalepit na ni symbol sklenky (křehké) a doufat, že talíře dorazí vcelku.

Je třeba dbát, aby obal byl adekvátní obsahu (pamatovat na deformační zóny, pevnost, vhodný výplňový materiál, hmotnost a tvar balených produktů atp.) Jedna z možností, jak vhodný obal a jeho doplňky získat je přes specializovaný e-shop (např. eobaly.cz).

Obal se rozděluje podle své funkce na:

  • spotřebitelský (primární, tedy ten, se kterým přijde daný produkt bezprostředně do styku), 
  • manipulační (sekundární – chrání spotřebitelský obal, nebo celou skupinu obalů s výrobky)
  • a obal přepravní, na kterém se právě výše zmíněné značky nachází.

Nepodléhejte iluzím, že díky manipulačním značkám se vaší zásilce nic nepřihodí. Slouží spíše jako orientační záležitost. Pracovníkům z přepravních služeb a jejich technologiím (třídící linky, dopravníky) je někdy celkem jedno, jaké a kolik symbolů balík obsahuje. Není čas, ani personální kapacity, třídit balík po balíku a sledovat, jakými značkami je opatřen. Berte na vědomí, že vaše zásilka projde rukama několika lidí, projede se po dopravníku, setká se s mnoha dalšími obaly. Je třeba počítat s vysokými hmotnostmi ostatních zásilek a s pády z výšek (nechtěnými a bohužel někdy i chtěnými) a v neposlední řadě s nevhodnými klimatickými podmínkami.

Potíž je tak trochu v tom, že manipulační značky se využívají mnohdy i v případech, kdy nejsou potřeba. Někdy bývají už natištěné na obalu jako takovém. Můžeme se tedy setkat se symbolem křehkosti třeba na obalu od posilovací činky. Pak dochází k tomu, že pracovníci přepravních služeb tyto symboly už ani nevnímají, zkrátka je berou jako grafický prvek bez významu.

Už jste četli?  Provozovat stánek s občerstvením může každý: Co je potřeba?

Pokud jsou ale manipulační značky využity správně, slouží jako cenní „pomocníci“ při zasílání produktů.