Řadíte-li se mezi 75 % obyvatel ČR, kteří třídí odpad, pak jistě víte, že někdy může být rozpoznání toho, do jakého sběrného kontejneru odpad vytřídit, tak trochu oříšek.

Naštěstí jsou obaly opatřeny symboly, jež se nazývají recyklační značky. Ty mají důležitou informační hodnotu a pomáhají eliminovat negativní dopady na životní prostředí.

Recyklační značky pomohou vám i přírodě

Některé jsou notoricky známé a vlastně se nad nimi už ani nepozastavujeme, jiné jsou naopak méně obvyklé. Každá recyklační značka má svůj zásadní smysl, jelikož nám jasně a srozumitelně říká, jak s odpadem naložit. Jakvkuchyni.cz poradí, jak se v nich vyznat.

Co na obalech znamená trojúhelník s šipkami?

Na obalech se často objevují grafické značky s trojúhelníkem, kterou výrobci ještě doplňují o textové, příp. číselné označení materiálu. Narazit tak můžete například na zkratku „PAP“, která označuje papír, „GL“ – značí sklo, „ALU“ hliníkový obal či „C“, která se používá ke značení obalů vyrobených z vícero druhů materiálu (tzv. kombinované obaly).

  • Trojúhelník s obrysovými šipkami: tento recyklační symbol nám říká, že obal je vhodný pro recyklaci a že je navíc vyroben s podílem recyklovaného materiálu. Nejčastěji bývá doplněn i číslem či písmenem označujícím to, z jakého materiálu je obal vyroben.
  • Trojúhelník s plnými šipkami: označuje obal určený k recyklaci a stejně jako varianta s obrysovými šipkami bývá doplněn písmennými či číselnými údaji, které upřesňují materiálové složení.

Co na obalech znamená symbol zelený bod, panáček vyhazující obal do koše či přeškrtnutá popelnice?

Mezi další symboly, se kterými se můžeme běžně na obalech potkat, patří ještě následující:

  • Panáček vyhazující obal do koše: tato recyklační značka je nepovinná a je v podstatě jen symbolem nabádajícím k tomu, abychom se chovali slušně k životnímu prostředí, neznečišťovali jej a obal vyhodili do popelnice, koše či kontejneru.
  • Zelený bod neboli kulatý symbol se šipkami uvnitř: jedná se o ochrannou známku, která udává, že za takto označený obal byl uhrazen finanční prostředek na jeho zpětný odběr a následné zpracování recyklací.
  • Přeškrtnutá popelnice: tato recyklační značka nás upozorňuje na to, že daný obal rozhodně nepatří do kontejnerů na tříděný odpad či do komunálního odpadu, ale musí být vrácen zpět prodejci nebo odevzdán k ekologické likvidaci.
Už jste četli?  Ptáci mohou být i škůdci – jak je plašit?

Snad Vám tento článek pomohl se vyznat ve značkách, které jsou důležitými pomocníky pro třídění odpadu, který díky tomu může putovat k recyklaci. Třiďte odpad, má to smysl!