Průmyslová zařízení určená pro sériovou linkovou výrobu či velké obráběcí stroje vyžadují ke svému provozu různé typy kapalin. Ty se podílejí na důležitých procesech, jako je chlazení, mazání nebo přímo ošetřování produktu. Rozvody provozních kapalin jsou vyráběny z rozlišných materiálů, které splňují požadavky na vedení daného média. Jejich propojování vyžaduje vhodné prvky zahrnující především těsnění a bezpečné utažení spojů svorkami (sponami). Jaké těsnění a průmyslové spony tedy zvolit pro napojení konkrétního rozvodu?

Typy spojů rozvodů provozních kapalin a těsnící prvky

Při napojování rozvodů provozních kapalin (ale i plynů) je nutné dbát na několik specifických zásad, které zajistí, že provedený spoj bude pevný a zároveň těsný. K tomuto účelu jsou dva základní nástroje: upevňovací technika a průmyslové těsnění. Jedná se o:

  • spony – které se umisťují na spoj hadic nebo jiného typu flexibilního vedení s další částí zařízení či tvarovek, jejich cílem je dosáhnout maximálního upevnění pružného materiálu a minimalizovat jeho posun ve spoji
  • těsnící materiály – aplikují se především v místech spojů, které mají závitový charakter, jejich účelem je dosáhnout co nejvyšší těsnosti spoje přímo v závitu – těsnící materiál v podstatě uzavírá mezery způsobené stoupáním a odklonem třecích ploch závitu
prumyslove-tesneni

Spony pro průmyslové rozvody

Pro napojování hadic rozvodů provozních kapalin se využívá celá řada spon, které se mezi sebou liší nejen materiálem, ale také technikou upínání. Ta směřuje k dosažení co nejvyšší pevnosti v místě spoje. Pokud je vyžadována standardní pevnost, používají se klasické šnekové spony. Při zvýšeném požadavku je možné aplikovat tzv. pevnostní spony na hadice, které umožňují upnutí na různé materiály (pryž, plasty) při zaručeném dosažení deklarovaných vlastností spoje. U menších průměrů rozvodů je pak možné použít nerezové deformační spony, jež vytváří trvalé pevné a velmi těsné spoje.

Už jste četli?  Plasty a jejich využití nejen v každodenním životě

Těsnící materiály pro průmyslové rozvody

Těsnící materiály se používají především ve formě pásky nebo tmelu z pevného polymerního materiálu, který po zašroubování závitu vyplní jeho mezery. Nejčastěji jsou aplikovány materiály na bázi teflonu nebo textilní či pryžové prvky.