Osvětlení je nedílnou součástí veřejného prostoru. Ne náhodou bylo využíváno již v antických městech, neboť prokazatelně a významně zvyšuje bezpečnost osob, majetku i dopravy. S tím, jak se vyvíjí technologie a její vnímání, se ale samozřejmě mění požadavky na veřejné osvětlení a jeho vlastnosti. Jak tedy vypadá veřejné osvětlení z pohledu dnešní doby? Jakým způsobem mají k tvorbě moderního systému veřejného osvětlení odpovědní pracovníci přistupovat?

Funkčnost i úspornost osvětlení je číslo 1

moderni-osvetlnei-ve-meste

V moderním pojetí není představa funkčního veřejného osvětlení rozhodně omezena na jeho rozsvícení a zhasnutí v přednastavenou hodinu. Veřejné osvětlení by mělo být z tohoto pohledu natolik sofistikované, aby se dokázalo přizpůsobit širokému spektru požadavků. Kromě toho by mělo být úsporné jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska ekologického. Právě to druhé hledisko je dnes akcentováno velice silně a je třeba jej brát v potaz.

Soudobé technologie naplnění všech těchto požadavků rozhodně umožňují. Stále častěji se proto setkáváme s pojmem solární LED veřejné osvětlení. Již z tohoto pojmu je patrné, že v sobě kombinuje úspornou LED světelnou technologii a napájení ze solárních panelů.

Pro jakoukoliv municipalitu znamená volba tohoto řešení v první řadě prakticky absolutní volnost v umístění tohoto osvětlení. Bez problémů může být umístěno i na místech bez rozvodů elektrické energie. Možné je samozřejmě také kombinované řešení, kdy se v případě vybití baterie přepne napájení na síťové. Samozřejmostí je většinou i nastavitelnost LED elementu, která umožní nastavení sklonu i světelných charakteristik svítidla.

Automatizované chování chytrých světel

K maximální úspornosti přispívá i fakt, že dnešní svítidla veřejného osvětlení tohoto typu jsou schopná plně automatizovaného chování. K rozsvícení dochází ve chvíli, kdy klesne úroveň světelnosti okolí na určitou úroveň. Stejně tak může být osvětlení vybaveno čidlem, které reaguje na přítomnost osob i vozidel, a pokud se v okolí žádná nevyskytují, osvětlení se výrazně ztlumí.

Už jste četli?  Apple, nebo Microsoft: Hlavní rozdíly

Nejen veřejné osvětlení prochází modernizací

Solární energie je vhodným řešením i pro další prvky nezbytné pro moderní fungování veřejného prostoru. Může jít např. o bezdrátový obecní rozhlas, který lze navíc samozřejmě propojit se systémem varování obyvatelstva. Do systému lze integrovat celou řadu dalších akustických a dalších komunikačních prvků.

Stále oblíbenějším prvkem, kterým může městský mobiliář disponovat, je multifunkční solární dobíjecí stanice. Města jej často používají k podpoře cestovního ruchu tím, že jej umístí na exponovaných místech, kde jej mohou návštěvníci snadno využívat.

Prvky využívající solární energii dodává např. firma Ledeos. Obecně platí, že se jedná o řešení vhodné pro systémy moderního typu naplňující požadavky současné doby.

dokovaci-stanice-mesto