Osvětlení je nedílnou součástí veřejného prostoru. Ne náhodou bylo využíváno již v antických městech, neboť prokazatelně a významně zvyšuje bezpečnost osob, majetku i dopravy. S tím, jak se vyvíjí technologie a její vnímání, se ale samozřejmě mění požadavky na veřejné osvětlení a jeho vlastnosti. Jak tedy vypadá veřejné osvětlení z pohledu dnešní doby? Jakým způsobem mají k tvorbě moderního systému veřejného osvětlení odpovědní pracovníci přistupovat?

Funkčnost i úspornost osvětlení je číslo 1

moderni-osvetlnei-ve-meste

V moderním pojetí není představa funkčního veřejného osvětlení rozhodně omezena na jeho rozsvícení a zhasnutí v přednastavenou hodinu. Veřejné osvětlení by mělo být z tohoto pohledu natolik sofistikované, aby se dokázalo přizpůsobit širokému spektru požadavků. Kromě toho by mělo být úsporné jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska ekologického. Právě to druhé hledisko je dnes akcentováno velice silně a je třeba jej brát v potaz.

Soudobé technologie naplnění všech těchto požadavků rozhodně umožňují. Stále častěji se proto setkáváme s pojmem solární LED veřejné osvětlení. Již z tohoto pojmu je patrné, že v sobě kombinuje úspornou LED světelnou technologii a napájení ze solárních panelů.

Pro jakoukoliv municipalitu znamená volba tohoto řešení v první řadě prakticky absolutní volnost v umístění tohoto osvětlení. Bez problémů může být umístěno i na místech bez rozvodů elektrické energie. Možné je samozřejmě také kombinované řešení, kdy se v případě vybití baterie přepne napájení na síťové. Samozřejmostí je většinou i nastavitelnost LED elementu, která umožní nastavení sklonu i světelných charakteristik svítidla.

Automatizované chování chytrých světel

K maximální úspornosti přispívá i fakt, že dnešní svítidla veřejného osvětlení tohoto typu jsou schopná plně automatizovaného chování. K rozsvícení dochází ve chvíli, kdy klesne úroveň světelnosti okolí na určitou úroveň. Stejně tak může být osvětlení vybaveno čidlem, které reaguje na přítomnost osob i vozidel, a pokud se v okolí žádná nevyskytují, osvětlení se výrazně ztlumí.

Už jste četli?  Nový Muskův humanoid Tesla Bot bude ještě více autonomní díky inteligenci elektroaut

Nejen veřejné osvětlení prochází modernizací

Solární energie je vhodným řešením i pro další prvky nezbytné pro moderní fungování veřejného prostoru. Může jít např. o bezdrátový obecní rozhlas, který lze navíc samozřejmě propojit se systémem varování obyvatelstva. Do systému lze integrovat celou řadu dalších akustických a dalších komunikačních prvků.

Stále oblíbenějším prvkem, kterým může městský mobiliář disponovat, je multifunkční solární dobíjecí stanice. Města jej často používají k podpoře cestovního ruchu tím, že jej umístí na exponovaných místech, kde jej mohou návštěvníci snadno využívat.

Prvky využívající solární energii dodává např. firma Ledeos. Obecně platí, že se jedná o řešení vhodné pro systémy moderního typu naplňující požadavky současné doby.

dokovaci-stanice-mesto