Jógu je možné definovat jako cestu, metodu a soubor instrukcí, které slouží k nalezení vnitřního míru, čistoty, jasu i úplné vnitřní spokojenosti označované jako átmá. K dosažení smělého cíle vedou různé systémy jógy, jež budou dále v textu charakterizovány. Je na každém, aby si vybral takový, který mu bude nejlépe vyhovovat.

Kde vznikla jóga?

Počátky jógy lze hledat již v období před 5 000 lety v dnešní Indii. Zde vymýšleli někteří tamní obyvatelé cviky, které měly přispět k dosažení rovnováhy mezi energií a myslí. Zhruba kolem roku 400 př. n. l. pak sepsal filozof Pataňdžalí významnou učebnici s názvem Jógasutra, jež se skládá ze 195 konkrétních pouček. Dnes je ve světě řada různých škol jógy, které vznikly z tohoto učení. Filosof rozdělil jógu do osmi oblastí na:

  • pravidla chování (jama)
  • sebedisciplínu (nijama)
  • pozice těla (ásana)
  • kontrolované dýchání (pránájáma)
  • ovládání smyslů (prátjahára)
  • koncentraci (dhárana)
  • meditaci (dhjána)
  • uvolnění a prozření (samádhi)

Co znamená slovo jóga?

Uvádí se, že etymologicky slovo jóga vychází ze slova jho, což znamená obnovení spojení individuálního Já s universálním Bytím. Sanskrtský pojem jóga má potom rozličné významy. Nejužívanější je patrně výklad spojit, sjednotit nebo ovládnout.

Power jóga

V souvislosti s touto cvičební technikou se lze setkat i s označením jóga síly nebo jógová síla. Je o něco více dynamická a zábavnější než klasická jóga. Jedná se o cvičení, které je speciálně vytvořené takovým způsobem, aby se do pohybu zapojili i ti, kteří jinak nejsou velkými příznivci východní nauky a ásan.

power-joga

Hatha jóga

Pro tento systém jsou nejdůležitějšími součástmi pozice těla (ásany), ovládání dechu (pránájáma) a zklidnění mysli (meditace). Hatha jóga se vyznačuje dlouhými výdržemi. Tato jóga se na západě praktikuje hlavně kvůli zlepšení mentálního i fyzického zdraví.

Integrální jóga

Tento pojem si někteří cvičitelé vybrali hlavně kvůli tomu, aby integrální jógu odlišili od některých moderních stylů typu power jógy. Jde vlastně o klasickou jógu, jež obsahuje i čtyři hlavní cesty jógy. Kromě tělesného cvičení je tu položen značný důraz i na mentální techniky.

Yin jóga

Tento systém jógy je klidný a pomalý. Má blahodárný vliv na svaly a uvolňuje napětí v těle, když současně člověka učí, aby se snažil svému tělu naslouchat. Základ zde představují delší výdrže konkrétních pozic a objevení vlastní klidné mysli.

online-cviceni-jogajoga-online

Kundalini jóga

Kundalini jóga podle tradice mísí meditaci, mantru, fyzické cvičení a různé dýchací techniky. Jedná se o Raja jógu, jež spojuje osm stupňů jógy do jediné formy jógy a jejím výsledkem je znamenitost a extáze. Pozoruhodný je již samotný překlad slova kundalini, který zní „lokna na pramínku vlasů milého.“

Už jste četli?  Luky: Od lovu ke sportu

Vnitřní jóga

Při vnitřní józe je přístup i vedení orientováno směrem dovnitř k sobě samotnému. Jedná se o individuální a primárně prožitkovou zkušenost, jíž se člověk učí pozorovat a také důvěřovat. Vnitřní jóga není při porovnání s moderními systémy jógy tolik zaměřena na fyzické pozice – ásany.

Hot jóga

Jedná se o specifický druh jógy, jenž se cvičí v horké místnosti. Ta má teplotu mezi 38-42 º C se zvýšenou vlhkostí vzduchu. Otcem hot jógy je údajně indický guru Bikram Choudhury, jenž kurzy jógy v horku zpopularizoval.

hot-joga

Tantra jóga

Při charakteristice tohoto systému jógy je třeba vycházet z výkladu slova tantra, což je krásný způsob života. Tantrický život lze identifikovat s vědomým životem, přičemž tantra znamená žít život s láskou k sobě i partnerovi.

Bikram jóga

Bikram jóga je u nás ještě o něco méně přístupná než její blízká příbuzná hot jóga. Pod tímto označením se skrývá dynamický hodinu a půl trvající program 26 póz hatha jógy a dvou dýchacích cvičení, který probíhá v sále vyhřátém na 42 º C. Protože každá z pozic připravuje tělo na tu následující, není možné je libovolně měnit.

Hormonální jóga

Hormonální jóga je sestavou jógových cviků a dalších technik, jež stimulují žlázy s vnitřní sekrecí garantující tvorbu hormonů, které jsou nutné pro správné fungování těla. Pravidelné cvičení má klíčovou zásluhu na tom, že se hladina hormonů stabilizuje na optimální hodnotě. Existují tři nejznámější sestavy, a to sestava pro ženy, sestava pro muže a sestava pro diabetiky.

hatha-joga

Vinyasa jóga

Vinyasa jóga je spojení dechu a plynulého pohybu. Tento dynamický styl jógy kupříkladu při porovnání s power jógou klade větší důraz na dýchání a na podstatu jógy. Je třeba dbát na to, aby byly konkrétní pozice plynule spojovány. Klíčový význam mají dechové techniky, jež stahují tepovou frekvenci, zprostředkují soustředění i zklidnění mysli.

Flow jóga

Flow jóga se opírá o plynulý přechod mezi konkrétními pozicemi v harmonii s dechem. Při cvičení tohoto systému jógy se musí dbát na to, aby byl každý přechod a každá pozice doprovázena plynulým dýcháním, když jedinec je vlastně prostřednictvím svého dechu unášen z jedné pozice k druhé.

Wheel jóga

Důležitou pomůckou při tomto cvičení je takzvaný jógový kruh, u jehož zrodu stáli zkušení jogíni v New Yorku. Cvičení s jóga wheelem má skvělé výsledky při léčbě problémů s rovnováhou, pohybovým aparátem, při zmírňování bolestí při ischiasu i hypertenzi pánevního dna.

Jóga a její přednosti

Jóga obecně přispívá k růstu odolnosti. Pomáhá zvýšit rychlost metabolismu a udržet hladinu cukru v krvi. K dalším jejím kladům patří, že zabraňuje vzniku osteoporózy. Některé výzkumy hovoří i o jejím blahodárném vlivu při prevenci srdečních chorob, mrtvice a rakoviny tlustého střeva.