V dřívějších dobách se téměř veškerý odpad likvidoval v domácích podmínkách. Dnes už naštěstí přistupujeme k třídění a recyklaci odpadů uvědoměle a jakožto národ držíme za jeden provaz. Využívat žluté, modré, černé i zelené kontejnery jsme se už naučili poměrně dobře, nicméně právě ty černé kontejnery na směsný odpad či popelnice u domů často zatěžujeme nadbytečně – vhazujeme do nich totiž i biologicky rozložitelný odpad, který vyprodukujeme v domácnosti či na zahradě. Podle výzkumů dokonce tvoří biologicky rozložitelný odpad téměř pětinu objemu našich popelnic, konkrétně pak 18 %. Pojďme se proto podívat, co patří do bioodpadu a jak bioodpad třídit, aby došlo k jeho správné likvidaci.

Živočišné produkty do bioodpadu nepatří

Tematika toho, co patří do bioodpadu, mnohdy vyvolává otázky, jejichž odpovědi se často různí. Pojďme si proto rovnou na začátek zdůraznit, že mezi biologicky rozložitelný odpad, který bychom měli vhazovat do kompostéru, vermikompostéru či hnědých sběrných nádob na bioodpad, rozhodně nepatří zbytky jakýchkoliv živočišných a mléčných produktů (vč. kostí, masových ořezů, kůží atd.), dále pak zbytky tepelně upravených jídel, olej, nedopalky cigaret, exkrementy od zvířat krmených masem, znečištěné piliny, uhynulá zvířata, jakož ani jakýkoliv jiný odpad, který patří do jiných třídicích nádob.

Co naopak do bioodpadu patří, jsou zbytky jídel rostlinného původu (včetně slupek a odřezků z ovoce a zeleniny), pečivo, skořápky od vajec, sáčky od čaje, kávová sedlina, chlupy po vyčesání domácích mazlíčků, popel z dřevěného uhlí, zvadlé květiny, zemina z květináčů, větve ze stromů a keřů, plevel či posekaná tráva.

Třídit bioodpad zvládnete v bytě i na zahradě

Dobrou zprávou je, že správně třídit biologicky rozložitelný odpad můžete opravdu kdekoliv. Pojďme se proto podívat na způsoby, jak třídit bioodpad, ať už bydlíte v domě se zahradou, nebo v bytě. Na vlastní zahradě můžete využít klasický kompostér, na balkon či chodbu si zase můžete pořídit vermikompostér, do kterého budete vhazovat veškerý kompostovatelný bioodpad a necháte jej rozložit na hnojivo, které následně využijete na zahradě nebo jako výživu pro rostliny v květináčích.

Už jste četli?  Kde koupit látky na šití?

Pokud patříte jen k malým producentům bioodpadu a za týden vyprodukujete opravdu jen malé množství, pak ho můžete před tím, než ho odnesete do hnědého kontejneru na bioodpad či na sběrný dvůr uchovávat například v plastových dózách, boxech či třeba zavařovacích sklenicích.

Způsobů, jak třídit bioodpad, je opravdu celá řada a záleží jen na vás, kterému dáte přednost. Pamatujte ale vždy na to, že třídit odpad má smysl.