Zima znamená také intenzivní solení pozemních komunikací a chodníků. Co to vlastně posypová sůl je a jedná se o ekologické řešení?

Co je posypová sůl

Všudypřítomný led a sníh představuje bezpečnostní riziko pro pohybující se osoby. Je proto potřeba provádět pravidelný posyp.

Coby materiál je v současné době primárně používá tzv. posypová sůl. Z chemického hlediska se jedná o chlorid sodný. V tom se tedy neliší od klasické kuchyňské soli, jak dokládá například složení produktů z webu www.rvf.eu. Posypová sůl se však obohacuje i o další chemické látky. Používat ji v potravinářství proto samozřejmě nelze.

Její složení je poměrně kolísavé a aktuální legislativa navíc nezakládá povinnost dozorových kontrol. To dává výrobcům značnou vůli ve výrobním postupu a také v konečném složení jejich výrobků.

Jaké je složení posypové soli

Do posypové soli se tak obvykle přidává ferrokyanid sodný nebo draselný. Tyto látky mají za cíl zabránit hrudkování soli.

Při extrémně nízkých teplotách se k solení používá i chlorid vápenatý (CaCl2), který je univerzálnější. Použitelný je až do -29 °C. Jeho použití je úspornější i ekologičtější, vykoupeno je to však až 3× vyšší cenou.

Posypová sůl se zároveň liší od soli technické, u níž je vymezen seznam oficiálně použitelných látek, které jsou při výrobě přípustné. Dále též existuje soupis složek, které lze uplatnit výhradně v limitovaném množství.

Konkrétně se jedná o kyselinu chlorovodíkovou, oxid uhličitý, hydroxid sodný, siřičitan sodný, hexakyanoželeznatan draselný, flokulační činidlo Magnafloc 342, alfa celulózu, iontoměničové pryskyřice LEWATIT MonoPlus TP 208 a 209 a hydro-antrazit N.

Je posypová sůl ekologická?

Jak vyplývá z tohoto náhledu na složení jednotlivých produktů, posypovou sůl nelze označit jako ekologickou alternativu.

Už jste četli?  Vyplatí se koupit nové auto, nebo má smysl uvažovat o ojetém voze?

Posypová sůl poškozuje rostliny a v půdě může vyvolat efekt fyziologického sucha. Negativní vliv má i na zimní obuv a tlapky domácích mazlíčků, především psů. Nijak neprospívá ani pneumatikám automobilů. U vozidel navíc zrychluje korozi.

Zvláště škodlivá je podle dat, která zveřejnil Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, pro stromy. Solení chodníků a silnic může způsobit úhyn stromů v lesích, ale negativní vliv má jednoznačně i na zeleň městskou.

Čím nahradit posypovou sůl

Jestliže bychom připustili, že základem je chlorid sodný, nevyhnutelně budeme směřovat k otázce, zda by samotná kuchyňská sůl mohla tu posypovou jednoduše nahradit. Možné to plnohodnotně není, běžná sůl je účinná pouze při teplotách do -5° C.

Problém navíc představuje to, že v zimním období je člověkem vytvořená koncentrace soli jednoduše nadměrně vysoká.

V současné době je již možné tradiční posypovou sůl nahradit speciálními výrobky, které jsou ekologicky nezávadné. Taková sůl nepoškozuje solené povrchy a je šetrná k okolní přírodě. Navíc nemůže ublížit ani domácím mazlíčkům. Použitelný je například chlorid hořečnatý.