Při koupi jakéhokoliv zboží má prodávající – recenze firem – povinnost dodat ho zákazníkovi bez vad. U spotřebního zboží odpovídá prodávající spotřebiteli za vady 24 měsíců, přičemž tato doba začíná běžet dnem převzetí daného zboží. Zákonem stanovenou dobu pro uplatnění práva není možné zkrátit. Jedinou výjimkou jsou věci použité.

Ve vaší reklamaci uveďte podrobný popis vady a vámi požadovaný způsob jejího vyřízení, jako je výměna zboží, oprava nebo vrácení peněz. Mějte na paměti, že nelze reklamovat vady vámi způsobené nebo ty, o kterých jste při koupi věděli např. u zlevněného zboží. S reklamací se na prodávajícího obraťte na prodejně, případně ho kontaktujte telefonicky, e-mailem či dopisem. U koho opravu věci uplatnit, zjistíte zpravidla z dokladu o koupi nebo ze samostatného záručního listu, který vám na vyžádání vystaví. Od prodávajícího musíte obdržet potvrzení o uplatnění reklamace, jinak mu hrozí postih ze strany dozorového orgánu, nejčastěji od České obchodní inspekce (ČOI).

aplikant.cz

Znáte tyto podmínky reklamace

Zakoupení věci musíte při reklamaci prokázat nejlépe předložením kupního dokladu. Vznik kupní smlouvy lze dokázat i jiným způsobem, například záručním listem s uvedením data nákupu a ceny či výpisem z vašeho účtu při platbě kartou.

Ze zákona je prodejce povinen rozhodnout o reklamaci ihned a u složitějších případů do 3 (tří) pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dní. Vyprší-li taková zákonná lhůta, jedná se o podstatné porušení kupní smlouvy a získáváte právo od ní odstoupit. Zejména u on-line prodejců bývá uplatnění reklamace složitější, proto je dobré si před nákupem vyhledat na prodejce recenze a nakupovat u prověřených e-shopů

Recenze od ostatních zákazníků si můžete snadno vyhledat na hodnotícím portálu Aplikant.cz. Portál od společnosti 123jobs Media nabízí přehledné vyhledávání firmy podle: názvu firmy nebo zadáním jejího IČO. Můžete se zde on-line anonymně podělit s dalšími zákazníky o své spotřebitelské zkušenosti a přidat své hodnocení firem pomocí textu nebo hvězdiček.

Už jste četli?  Trendy v investování pro rok 2022. Investujte své peníze chytře a zároveň bezpečně