Když čelí osobnímu konfliktu, vztahovým nebo rodinným problémům nebo duševním potížím, jako je deprese, stres nebo úzkost, mnoho lidí se obrací o pomoc na psychoterapeuta. Psychoterapeut je psycholog se zaměřením na pomoc s vašimi duševními problémy. Co byste ještě měli vědět?

Hledání vhodného terapeuta může být často zdlouhavý a náročný proces a někteří lidé nemusí vědět, kde začít. Určit, jaký typ psychoterapeuta je nejvhodnější pro psychoterapii konkrétního problému, nemusí být nejjednodušší úkol a předmětem úvah je často také etika nebo zaměření psychoterapeuta. Pro některé jedince může být také nepraktické, nemožné nebo dokonce nebezpečné strávit delší dobu telefonováním, kontaktováním potenciálních terapeutů a popisováním problémů, které by chtěli v terapii prozkoumat.

Z tohoto důvodu vznikla v České republice unikátní databáze psychoterapeutů,která nabízí rozsáhlý adresář, který vám pomůže při hledání dobrého psychoterapeuta. Pomocí adresáře můžete vyhledávat podle místa působení terapeuta, specializace, pohlaví a věkové skupiny osob. Pokud budete vyhledávat podle místa, budou ve výsledcích uvedeni terapeuti ve vašem okolí a zobrazí se jejich pověření, místo a problémy, které řeší.

Kdo je to psychoterapeut?

Psychoterapeutrapeut je často nejlepší pomocí pro osobu, která hledá péči o duševní zdraví, a jeho hlavním úkolem je pomáhat lidem zpracovávat problémy v jejich životě. Často pomáhají jednotlivcům orientovat se v konfliktech, řešit vnitřní boje a zabývat se stavy duševního zdraví. Pokud se terapeut nevěnuje zdravé a etické terapii, může to  způsobit značné škody.

Proto je dobré hledat prověřené psychoterapeuty, kteří mají dobré reference. Pojďme se podívat jak najít vhodného psychoterapeuta.

Psychoterapeutické směry

Pokud uvažujete o terapii, možná jste si již všimli překvapivého množství dostupných typů. Ačkoli některé přístupy fungují nejlépe u konkrétních stavů, jiné mohou pomoci s celou řadou problémů.

Při terapii budete spolupracovat s vyškoleným odborníkem na duševní zdraví. Co budete dělat na jednotlivých schůzkách, závisí na preferovaných metodách vašeho terapeuta a na problémech, které chcete řešit.

Můžete očekávat, že strávíte nějaký čas diskusí o tom, jak náročné situace, emoce a chování ovlivňují váš život. To bude pravděpodobně zahrnovat práci s některými negativními událostmi nebo znepokojivými myšlenkami. V danou chvíli to může být obtížné, ale konečným výsledkem je obvykle šťastnější a spokojenější život.

Zde se podívejte na některé běžné typy terapie a na to, jak si vybrat, který z nich je pro vás nejvhodnější.

Psychodynamická terapie

Psychodynamická terapie se vyvinula z psychoanalýzy, dlouhodobého přístupu k duševnímu zdraví.

Při psychoanalýze můžete očekávat, že budete mluvit o všem, co vás trápí, abyste odhalili vzorce myšlení nebo chování, které mohou přispívat k trápení. Běžně se také hovoří o vašem dětství a minulosti, spolu s opakujícími se sny nebo fantaziemi, které můžete mít.

Jak funguje psychoanalýza?

Při psychodynamické terapii budete společně s psychoterapeutem zkoumat souvislosti mezi vaším nevědomím a vaším jednáním. To zahrnuje zkoumání vašich emocí, vztahů a vzorců myšlení.

Psychodynamická terapie může být ve srovnání s kognitivně-behaviorální terapií (KBT) a jinými typy terapie dlouhodobějším přístupem k duševnímu zdraví. Tradiční psychoanalýza je intenzivní forma terapie, na kterou mohou lidé docházet i několik let.

Výzkumy naznačují, že u mnoha lidí dochází ke zlepšení i po ukončení psychodynamické terapie.

jak-vybrat-psychoterapeuta

K čemu je dobrá psychoanalýza?

Psychodynamická terapie může být dobrou volbou pro řešení:

 • deprese
 • úzkosti
 • poruchy příjmu potravy
 • somatických příznaků
 • užívání návykových látek
 • řadaydalších stavů

Behaviorální terapie

Behaviorální terapie je cílený, akční přístup k terapii duševního zdraví. Podle behaviorální teorie se určité chování vyvíjí na základě věcí, které jste se naučili v minulosti. Některá z těchto chování mohou negativně ovlivňovat váš život nebo způsobovat potíže.

Behaviorální terapie vám může pomoci změnit vaše behaviorální reakce.

Jak funguje behaviorální terapie?

Při behaviorální terapii nebudete trávit mnoho času rozhovory o nevědomých příčinách vašeho chování nebo řešením emocionálních potíží.

Místo toho se zaměříte na způsoby, jak změnit reakce a vzorce chování, které způsobují trápení.

Existuje mnoho podtypů behaviorální terapie, včetně:

Systematicá desenzibilizace: Systematická desenzibilizace kombinuje relaxační cvičení s postupným vystavováním se něčemu, čeho se bojíte. To vám může pomoci pomalu si zvyknout nahradit pocity strachu a úzkosti relaxační reakcí.

Averzivní terapie: Při averzní terapii se naučíte spojovat chování, které chcete změnit, s něčím, co je vám nepříjemné nebo nějakým způsobem nepříjemné. Tato asociace vám může pomoci chování zastavit.

Expozice: Je podobná systematické desenzibilizaci, ale spočívá v tom, že se svému strachu postavíte přímo od začátku, nikoli postupně. Pokud máte například fobii ze psů, prvním krokem expozice může být posezení v místnosti s přátelskými, hravými psy. Při systematické desenzibilizaci může být naopak prvním krokem expozice prohlížení obrázků psů.

K čemu slouží behaviorální psychoterapie?

Behaviorální terapie může být dobrou volbou pro řešení:

 • úzkosti
 • agorafobie
 • závislostech na užívání návykových látek
 • poruch pozornosti s hyperaktivitou
 • obsedantně kompulzivní poruše (OCD)
 • opozičním a vzdorovitéem chování
 • problémů s chováním, které jsou důsledkem komunikačních obtíží nebo emočních problémů
Už jste četli?  Rady, jak snadno usnout, a to rychle a bez léků

Kognitivně-behaviorální terapie

Kognitivně-behaviorální terapie je krátkodobý přístup k duševnímu zdraví. Je podobná behaviorální terapii, ale zabývá se také neužitečnými vzorci myšlení nebo problematickými myšlenkami.

Myšlenka KBT spočívá v tom, že určité pocity nebo přesvědčení, které máte o sobě nebo o situacích ve vašem životě, mohou vést k trápení.

Tento distres může přispívat k problémům s duševním zdravím, objevovat se vedle nich nebo se může vyvinout jako komplikace jiných problémů s duševním zdravím.

Jak to funguje KBT?

Na sezeních kognitivně behaviorální terapie budete pracovat na identifikaci vzorců a dozvíte se více o tom, jak vás mohou negativně ovlivňovat.

Pod vedením terapeuta budete zkoumat způsoby, jak nahradit negativní vzorce myšlení nebo chování těmi, které jsou užitečnější a přesnější.

Stejně jako behaviorální terapie, ani KBT nevěnuje mnoho času řešení minulých událostí. Místo toho se zaměřuje na řešení stávajících příznaků a provádění změn.

KBT často zahrnuje domácí úkoly nebo cvičení mimo terapeutické sezení.

Můžete si například vést záznamy o negativních myšlenkách nebo věcech, které vás mezi sezeními trápí, v deníku. Toto cvičení vám pomůže upevnit to, co jste se naučili v terapii, a aplikovat nové dovednosti v každodenních situacích.

kvalitni-psychoterapeut

Existují také některé podtypy KBT, např:

 • Dialektická behaviorální terapie (DBT): DBT využívá dovednosti KBT, ale upřednostňuje přijetí a regulaci emocí. Můžete očekávat, že budete pracovat na rozvoji dovedností, jak zvládat stresující nebo náročné situace. Můžete se také naučit, jak přijímat a zvládat obtížné emoce, když se objeví.
 • Racionální emoční terapie: Tento přístup vám pomůže naučit se, jak zpochybnit iracionální přesvědčení, která přispívají k emočnímu stresu nebo jiným problémům. Myšlenka racionálně emoční terapie spočívá v tom, že nahrazení iracionálních myšlenek racionálnějšími může zlepšit vaši pohodu.

K čemu slouží KBT?

KBT může být dobrou volbou pro řešení:

 • poruchy nálady, jako jsou deprese a bipolární porucha.
 • úzkosti a fobie
 • poruchy příjmu potravy
 • poruchy užívání návykových látek
 • OCD
 • nespavost
 • některé příznaky schizofrenie

KBT může být u některých stavů velmi užitečná také v kombinaci s léky.

Humanistická terapie

Humanistická psychoterapie je přístup, který se zabývá tím, jak váš pohled na svět ovlivňuje vaše rozhodnutí, zejména ta, která způsobují úzkost. Vychází z přesvědčení, že vy sami nejlépe rozumíte svým prožitkům a potřebám.

Humanističtí terapeuti pracují na tom, aby vám pomohli lépe porozumět tomu, co prožíváte, a nabízejí vám vedení a podporu, aniž by vaše pocity interpretovali za vás.

Jak to funguje humanistická psychoterapie?

Terapeut vám pomůže pracovat na dosažení cíle, kterým je žít co nejplnohodnotnější život, a to převážně tím, že vám umožní být svým pravým já. Spolu s diskusí o problémech, které řešíte, budete trávit čas zkoumáním způsobů, jak růst a zvyšovat sebepřijetí.

Dalším důležitým principem humanistické terapie je bezpodmínečný pozitivní přístup.

To jednoduše znamená, že vás terapeut přijme, i když s vámi v některých věcech nesouhlasí. Humanistická terapie je obzvláště užitečná při zvládání negativního posuzování (domnělého nebo skutečného) ze strany druhých.

Obecně platí, že sezení budete řídit vy. Psychoterapeut do toho v případě potřeby zasáhne, ale jinak vás bude aktivně poslouchat a občas vám položí otázku, aby se ujistil, že rozumí tomu, co říkáte.

gestalt-terapie

Mezi humanistické přístupy k terapii patří např:

 • Existenciální terapie: V tomto filozofickém přístupu k léčbě budete uvažovat o pojmech, jako je odpovědnost za vaše rozhodnutí a vaše svoboda rozhodovat se. Můžete strávit čas rozhovorem o tom, co pro vás určité části vašeho života znamenají a jak byste mohli najít větší smysl života.
 • Terapie zaměřená na člověka: Tento přístup vychází z přesvědčení, že emoční strádání může být důsledkem toho, když vás druzí kritizují nebo projevují nesouhlas s vašimi rozhodnutími či činy. To může ztížit sebepřijetí a růst. Terapeuti nabízejí přijetí, empatii a vedení při práci na osobním růstu a pozitivní změně.
 • Gestalt terapie: Při tomto přístupu se budete zabývat nevyřešenými problémy, jako jsou konflikty ve vztazích a v rodině, s ohledem na to, jak ovlivňují vaši emoční pohodu. Gestalt terapie se zaměřuje na přítomný okamžik a často zahrnuje hraní rolí nebo přehrávání scénářů s pohybem nebo vizualizací.

Na co se hodí humanistická psychoterapie?

Humanistická terapie může být užitečná při řešení:

 • problémů se sebeúctou
 • potíží se zvládáním chronických zdravotních problémů
 • následků traumatu
 • depresí
 • vztahových problémů
 • závislostech
 • pocitech bezcennosti nebo ztracenosti v životě

Jak se rozhodnout

Při tolika možnostech se může zdát, že je příliš těžké se rozhodnout pro určitý druh terapie. V konečném důsledku je volba na vás. Mějte na paměti, že mnoho terapeutů používá kombinaci technik z různých typů terapie. Je také zcela normální, že vyzkoušíte jeden přístup, zjistíte, že vám nevyhovuje, a zkusíte jiný typ.

Terapie může být náročná bez ohledu na to, jaký přístup si zvolíte. Můžete se cítit nepříjemně nebo nervózně z toho, že budete s cizí osobou diskutovat o příznacích duševního zdraví a osobních myšlenkách. To se časem často zmírní.

Ať už prožíváte těžké životní období, nebo máte problém s duševním zdravím, který vám způsobuje vážné potíže, váš terapeut je vyškolen, aby vám pomohl bez odsuzování. Pokud máte pocit, že takový není, vyhledejte nového terapeuta.

Pokud si nejste jisti, kde začít, zvažte vyhledání v databázi terapeutů ve vašem okolí. Většina terapeutů uvádí typy terapií, které nabízejí.