Průmyslové provozy využívají řadu provozních kapalin a plynů, jejichž průtoky je nutné vhodným způsobem regulovat. Vedle prakticky neškodných tekutin, jako je např. chladící voda, u niž rizika představuje především nadměrný tlak, se může jednat také o nebezpečné plyny nebo kapaliny se speciálními požadavky distribuce. K regulaci průtoků provozních kapalin slouží tzv. průmyslové armatury. Co všechno mezi ně patří?

Typy průmyslových armatur

Průmyslové armatury představují zařízení, kterými se osazují rozvody provozních tekutin velkých průmyslových provozů. Jedná se o různé regulační prvky, jež urychlují, zpomalují, zastavují nebo směrují průtok média podle aktuálních potřeb výrobního nebo jiného průmyslového procesu. Nejčastěji se setkáváme s následujícími typy:

  • armatury sloužící pouze k regulaci
  • armatury umožňující také měření
  • armatury pomocné

Regulační armatury

Armatury určené pro regulaci průtoku fungují mohou být jak mechanické, tak elektrické a jejich technologické řešení závisí především na konkrétních parametrech rozvodného potrubí. Do této kategorie patří tyto základní prvky:

  • ventily – jež se dále dělí dle konstrukce a účelu, obecně se však jedná o tlakový ventil, který může být uzavírací, pojistný, zpětný nebo regulační a jehož účelem je zajistit v soustavě požadovaný tlak
  • šoupátka – usměrňují tok média požadovaným směrem, standardně jsou dle konstrukčního provedení rozlišovány víková nebo třmenová
  • kohouty – nejčastěji se ve velkých průmyslových provozech používají kohouty kulové, které obdobně jako šoupátka slouží buď k usměrňování toku média, nebo k jeho přerušování
  • klapky – průmyslové klapky jsou určeny především k uzavírání průtoku médií

Měřící armatury

Vedle běžných regulačních prvků mohou mít armatury také měřící nebo kombinovaný účel. V tomto případě se obvykle jedná o prvky potrubí, které slouží výhradně k měření tlaku či průtočných parametrů, případně obsahují měřící technologii jako druhotnou funkci přidruženou k funkci regulační.

Už jste četli?  10 tipů na ty nejlepší filmy o svatbě

Pomocné armatury

Třetí kategorii armatur tvoří speciální technické prvky, jejichž primárním účelem není regulace průtoku média, nýbrž aplikace různých technologií upravujících jeho charakter případně informujících o jeho stavu. Jedná se jednak o filtrovací nebo kompenzátory, případně o různé prvky umožňující sledovat vizuální či fyzikální vlastnosti média.

A jak na pevné spoje u rozvodů provozních kapalin?