S počítačem se běžně setkávají už malé děti, které se je s absolutní samozřejmostí učí ovládat. Moderní technologie významně ovlivnily každodenní život, ale i průmysl. Řada podniků už se neobejde bez tzv. CNC strojů. Víte, co se pod tímto pojmem vlastně skrývá a kde všude nacházejí praktické uplatnění? 

Co jsou NC stroje

Pod pojmem NC se rozumí anglické spojení Numeric Control neboli číslicové řízení. To znamená, že stroje jsou obsluhovány pomocí příkazů, které jsou nahrány na paměťovém médiu. Tyto příkazy se skládaly z kombinace čísel a písmen.

Nejčastěji používají tento systém v praxi obráběcí stroje. Zařízení je pak schopno obrábět výrobek na základě předem daných technologických NC programů.

Výhody takového mechanismu v praxi jsou zřetelné: výroba se zrychlízlevní a celý výrobní proces zůstává dokonale automatizovaný. Odpadá výroba šablon, vzorových součástek a jejich skladování, NC programy lze navíc snadno měnit a přizpůsobovat. 

Historický vývoj CNC strojů

Nejedná se přitom o takovou novinku, jak by se mohlo zdát. Prvním krokem pro vznik těchto zařízení bylo první třískové obrábění, které známe už od 19. století. Vůbec první CN stroje byly zkonstruovány už v 50. letech 20. století v USA a Japonsku.

Technický rozvoj pokračoval dále, v 70. letech bylo důležitým milníkem hydraulické valivé a kuličkové vedení.

CNC-obrabeci-stroje

Později tak mohly prvotní NC systémy již nahradit moderní CNC (computerized numerical control alias počítačové číslicové řízení), u nichž se řídící jednotkou stal počítač. Tyto stroje už dokážou pracovat z větší části zcela automaticky. Potřebují však své pracovní „instrukce“, tedy program, který musí sestavit programátor s adekvátními znalostmi. 

CNC stroje dnes 

Tyto stroje jsou dnes prakticky nedílnou součástí strojírenské výroby. Velmi často se obrábějí kovy. Běžně se nicméně též používají CNC stroje na plast, ale v praxi známe i CNC stroje na dřevo. Obrábět lze dokonce i sklo či gumu.

Už jste četli?  Proč je výhodné nakupovat léky online?

Využívání těchto strojů dále vede ke snížení rizika chyb, neboť lidský faktor do celého procesu vstupuje minimálně. Kromě toho se vlivem velmi přesného vedení snižuje množství odpadu. Navíc se zvyšuje bezpečnost výroby pro obsluhu.