Právě tak jako se uplatňují různé výživové doplňky u každého trochu jinak, nepomáhají všem stejné druhy alternativní léčby. Dnes se uchází o vaši přízeň více než tucet metod, které všechny o sobě prohlašují, že léčí celého člověka se všemi jeho poruchami, a ne jen jednotlivá onemocnění jako klasická medicína. Ovšem výsledky jsou jednou příznivé, jindy se zase žádný úspěch nedostaví. Navíc přinášejí riziko, že se může zanedbat některé vážné onemocnění, jehož léčení vyžaduje rychlé rozhodnutí. To se týká nejčastěji nádorů. Jaké druhy léčení zahrnuje alternativní léčba?

Ajurvéda

Je to asi vůbec nejstarší léčebný systém, který pochází z Indie. První zmínky o něm se objevují v různých záznamech již před 3000 lety. A je překvapující, že se některé jeho principy používají dodnes. Je též nazýván matkou všeho léčení, protože během své dlouhé existence ovlivnil mnoho jiných léčebných systémů.

Tato metoda si méně všímá příznaků onemocnění, ale snaží se posílit celý organizmus, a to nejen tělo, ale i psychiku, náladu a změnit způsob života. Klade důraz na udržení zdraví a chce především nemocím předcházet úpravou životního stylu. Ajurvéda se snaží rovnoměrně posilovat všechny tělesné systémy.

V léčení užívá více než 2000 různých látek, které pocházejí převážně z přírodních zdrojů. Bylinky se aplikují výhradně v kombinaci různých druhů. Léčitelé používají zásadně celou rostlinu na rozdíl od evropského způsobu, kdy se užívá jen jejich některá část, z níž se extrahuje pouze účinná látka. Věří totiž, že rostlina tvoří harmonický celek a že z něj není možné vybírat jenom určitou část.

Akupunktura

Je to podobně několik tisíc let používaná léčebná metoda, která má své kořeny ve staré čínské medicíně. Věří, že tělesná energie nazývaná čchi protéká čtrnácti kanály a že všechna onemocnění jsou způsobena poruchami proudění energie. Proto používá k léčení vpichů jehel do předepsaných 360 přesně určených míst nad těmito kanály. Vpichy mají odstranit poruchu energetické rovnováhy. Tato metoda je schopna potlačit některé přechodné funkční poruchy i příznivě ovlivnit řadu organických onemocnění. Při léčení se také může využívat místní působeni některých bylin. Akupunkturu provádějí lékaři, kteří absolvovali speciální školení a vykonali příslušné zkoušky.

alternativni-lecba-akupunktura

Chiropraxe

Podstatou této metody jsou pasivní manipulace páteře, hlavně v jejích malých kloubech. Mnoho chiropraktiků je současně odborníky v oblasti zdravé výživy.

Po absolvování nejméně dvouletého univerzitního studia se dále vzdělávají v akreditované škole chiropraxe po dobu čtyř až pěti roků. Až poté mohou získat licenci k provozování chiropraxe v USA, Austrálii, Novém Zélandě, Kanadě, většině zemí Evropy, Africe a Středním východě. Avšak nesmějí předepisovat léky a věnovat se chirurgické léčbě.

Homeopatie

Zakladatel této léčebné metody chemik Samuel Hahnemann si představoval, že posílí obranné schopnosti organizmu, když použije starou, již z antiky pocházející myšlenku, že stejné léčí stejné. To znamená, že látka, která ve větších dávkách vyvolá u zdravého jedince příznaky nemoci, může v extrémně malých dávkách léčit nemocného s podobnými příznaky.

Už jste četli?  Jak cestovat nalehko, a přitom mít veškerou kosmetiku s sebou?

Homeopaté tvrdí, že léčí celého člověka se všemi jeho individuálními odchylkami a působí na jeho tělesnou, psychickou i citovou složku. Nemoc pokládají za poruchu rovnováhy mezi jednotlivými tělesnými systémy.

Spíše, než o potlačování jednotlivých příznaků nemoci snaží se homeopatická medicína pomocí vlastních léků, mezi něž patří byliny, minerály, části zvířecích těl a jiné netoxické látky, stimulovat vlastní obranu organizmu, včetně imunitního systému.

Je-li tato terapie používána podle předpisu, nemá vedlejší negativní účinky. Každý lékař může používat tento druh léčby za předpokladu absolvování určitého kurzu. Ovšem homeopatie není oficiálně uznávána jako léčebná metoda a žádná nemocenská pojišťovna v žádné zemi toto léčení nehradí. Obecně se předpokládá, že léčení se hodí jen pro určité vybrané případy.

Neuropatie

Tento druh terapie obsahuje vedle bylinné léčby také masáže, akupunkturu i jiné druhy alternativní medicíny. Neuropatem se však může stát jen ten, kdo absolvuje studium na lékařské fakultě a složí závěrečnou zkoušku. Poté získává osvědčení o způsobilosti.

Léčení bylinami

Tato forma terapie je pravděpodobně nejstarší ze všech léčebných metod a dodnes se používá v řadě zemí, ve kterých ještě moderní medicína není na takové úrovni. V současné době paradoxně stoupá její obliba i v průmyslově vyspělých zemích, snad jako reakce na přetechnizovaný svět.

Její princip je podobný normální farmakoterapii, která se z bylinné léčby vyvinula. Asi 50 % všech léků pochází z různých bylin, z nichž byly odvozeny účinné látky, chemicky specifikovány, vyzkoušeny a použity jako léky. Přímé působení některých bylin je dnes také potvrzeno.

alternativni-medicina-bylinna-lecba

Ortomolekulární medicína

Druh alternativní terapie, která se snaží zajistit optimální hladinu všech látek, jež se dostávají do těla prostřednictvím přirozené výživy. Používá navíc i různé druhy výživových doplňků a současně se snaží odstraňovat z těla některé nepřirozené látky, jako jsou léky, škodlivé chemické látky ze zamořeného prostředí, které se dostaly do těla, a různé jiné chemikálie vyvolávající alergie. Jedná se o metodu, již aplikují lékaři.

Osteopatie

Jde o druh terapie spočívající na podobném principu jako chiropraxe, který praktikují někteří lékaři. I zde se provádějí různé pasivní manipulace, především na kosterním systému.

Vedle toho se používá i dietní léčení a lékaři praktikující tuto metodu tvrdí, že u nich převládá celkový pohled na nemocného a neléčí se pouze postižený orgán. Některé metodické postupy jsou u nás součástí rehabilitačního lékařství.

Zajímáte se o zdraví těla i ducha? Pak by vás mohly zaujmout články o potravinách pro dlouhověkost nebo způsoby, jak si zvýšit sebevědomí.