Migrace obyvatel za prací se čím dál tím navyšuje. Počet cizinců, kteří přicházejí ze zahraničí do ČR za účelem najít si zaměstnání, již dosahuje význačného procenta. Mnoho jich zde také zůstává a zakládá si rodinu.

Lidé putovali za prací vždy, když neměli ve své zemi dostatek prostředků, aby se uživili. Nejčastějším jevem je přemisťování pracovních sil z chudších do bohatších zemí. Motivací je také nedostatek práce v místě svého bydliště nebo probíhající válečné konflikty. Mnoho zaměstnanců zasílá část vydělaných peněz rodinám do své rodné země, aby se udržely nad vodou.

Nejčastěji putují za prací přes hranice lidé mladších ročníků, kteří jsou ještě plni sil a mohou pracovat v různých oborech. Česko je význačné svým velmi rozvinutým průmyslem. Jak těžkým, jako je hutnictví a strojírenství nebo doly, tak také textilními továrnami a potravinářskými podniky. Cizinci jsou často zaměstnáváni i ve stavebnictví, turistickém ruchu nebo v dalších méně náročných dělnických oborech ve městech s velkým počtem obyvatel.

Cizince, kteří mají vzdělání a vlastní osvědčení nutné pro práci ve svých oborech, které schvaluje EU, pracují také jako lékaři, vědečtí pracovníci, externí učitelé na univerzitách nebo ve specializovaných ústavech. Pokud ovládají dobře češtinu nebo také angličtinu, mohou získat rovněž zaměstnání ve středoškolských oborech jako asistenti, recepční nebo pracovníci ve velkých podnicích zaměřených na kontakty se zahraniční klientelou.

pracovni-vizum-pro-zamestnance

Nejčastější země, odkud přicházejí do ČR pracovníci je Slovensko, Polsko a Ukrajina. Pracovníci z Ukrajiny jsou velmi vyhledávání, díky ochotě pracovat za nízký plat.

Celkové průměrné platy zahraničních zaměstnanců se pohybují ve slušných číslech, výrazně nad minimální mzdou. Proto se cizincům vyplatí cestovat za prací do České republiky a zlepšit si tak své životní podmínky.

Už jste četli?  Den svatého Patrika 2021: Jak se slaví aneb Proč všechno na jeden den zezelená

Pracovní vízum

Pracovní vízum se uděluje na krátkodobé práce do doby 3 měsíců, kdy zde může zaměstnanec pracovat. Delší pracovní vízum, přesahující 90 dnů se uděluje občanům Ukrajiny. Ti si jej mohou vyřídit na zastupitelském úřadě ČR v Kyjevě.

Cizinci musí doložit své platné doklady k vyřízení víza. Cestovní doklady, fotografii, doklad o tom, že mají zajištěno ubytování v ČR, výpis z rejstříku trestů a povolení od českého úřadu práce, že zde mohou pracovat. Fotografie a ostatní doklady kromě cestovních nesmí být starší 180 dnů. Vydání víza trvá maximálně rok a nejde dále prodloužit.

Nábor zaměstnanců

Nábor zaměstnanců probíhá pomocí pracovních agentur, které vám usnadní jejich výběr i formality spojené s přijetím do zaměstnání. Pracovní agentura např. IRS Czech také vyřídí náležitosti týkající se pracovního víza, zdravotního a sociálního pojištění.

Nemusíte mít žádné starosti a jen se věnovat práci ve svém podniku, pracovní agentura vše, co je potřeba vyřídit vyřeší za vás. Tak neváhejte a oslovte pracovní agenturu pro nábor svých nových zaměstnanců.