Opravy pozemních komunikací probíhají v České republice téměř bez výjimky bez uzavírek provozu. Z toho vyplývá, že riziko sražení silničáře okolo jedoucím vozidlem je více než reálné. O to účinnější tedy musí být preventivní opatření. Víte, jaká to jsou?

Projíždějící vozidla mnohdy bezohledných řidičů však nejsou jediným úskalím při povolání silničáře. Nezapomínejte, že bývají celé dny vystaveni rozmarům počasí a práce v mlze, dešti nebo mrazu pro ně není žádnou výjimkou. Další skupinu rizik pak tvoří i nesprávné či neopatrné používání servisních strojů a vozidel. Sečteno a podtrženo – výsledkem je jasný fakt, že povolání silničáře patří do těch se zvýšenou mírou rizika.

Nejdůležitější je být vidět

Bezpečnost na silnicích za provozu nelze zajistit nikdy na 100 %. Předcházet nehodám ale možné je, a to tak, že budou pracovníci co nejlépe vidět, ideálně z co největší možné vzdálenosti, a i za nepříznivých podmínek viditelnosti — třeba právě v mlze.

Všichni silničáři musí být vybaveni oblečením s vysokou viditelností a musí jej také používat. Mezi povolené reflexní pracovní oděvy patří reflexní kombinézy, bundy, mikiny, vesty, dlouhé kalhoty nebo kalhoty ke kolenům.

Silničáři, kteří se při práci pohybují i mimo označené pracovní místo, musí mít na sobě reflexní oděv třídy 3, tedy s nejvyšší možnou viditelností. Výstražné oblečení třídy 3 musí být vybaveno reflexními prvky o celkovém povrchu minimálně 0,2 m2, umístěnými na fluorescentním podkladu o minimálním povrchu 0,8 m2. Vyšší třídy výstražných oděvů lze dosáhnout i vhodným zkombinováním více prvků oblečení z třídy nižší. Pracovníkům, kteří se pohybují pouze v rámci označeného pracovního místa, pak stačí výstražný reflexní oděv třídy 2.

Reflexní prvky musí být na oděvu rozmístěné tak, aby plnily svou funkci ve všech pracovních polohách, například při práci v předklonu. Přípustnou barvou podkladu reflexního oblečení je pouze žlutá, respektive oranžová.

Už jste četli?  Převoz věcí v autě je umění, které může zvládnout každý

Další preventivní a technická opatření

Jelikož spadá práce na silnicích do kategorie prací se zvýšenou mírou rizika, je zakázáno vykonávat ji osamoceně. Silničáři tedy musí pracovat minimálně ve dvojicích, přičemž k jejich povinnostem patří vzájemný dohled a upozornění na případná nebezpečí.

Práci se stroji či vozidly musí vždy vykonávat pouze pracovník, který k tomu má náležité oprávnění. Ať už pracuje silničář ve vozidle nebo mimo něj, vždy musí maximálně dbát na bezpečnost silničního provozu, obzvláště při přesunu z pracovního místa.