Vypovědět smlouvu a změnit dodavatele je rozhodnutí, které nejčastěji provází osobní důvody. S každou uzavřenou smlouvou přichází také zodpovědnost. Nejen, že přesně musíte vědět, co jste vlastně podepsali, ale také musíte postupovat podle smluvních podmínek, pokud chcete smlouvu ukončit, nebo nestojíte o její prodloužení. Ve smlouvě mohou být také uvedeny sankce za předčasné vypovězení smlouvy. Pojďme si tedy říct postup, jak ukončit smlouvu s dodavateli energie, a to bez sankcí.

Je možné vypovědět smlouvu od dodavatele?

Samozřejmě. Ač jsou smlouvy psané většinou ve prospěch dodavatele, musí vyhovovat i odběrateli. Zákonem jsou stanovené podmínky, za kterých je možné vypovědět jakoukoli smlouvu, tedy i smlouvu na energie.

Od smlouvy je možné odstoupit bez udání důvodů, pokud dojde k neohlášenému zdražení energie. I když dojde k ohlášení zdražení, musí to proběhnout písemně do určitého data.

Postup, jak ukončit smlouvu s dodavateli energie

Ukončit smlouvu je možné v následujících případech:

1.      Změna dodavatele smlouvy na dobu neurčitou

U smlouvy na dobu neurčitou musíte nejprve sepsat výpověď. K výpovědi je nutné doložit stav plynoměru nebo elektroměru, následně také jejich kód. U elektřiny se jedná o EAN kód, který opíšete, u plynu se jedná o IEC kód. Jestliže máte nastavené INKASO na placení energie, vypočítejte si přibližnou spotřebu a nastavte v bance maximální částku, aby si pojišťovna nestrhávala třeba dvojnásobnou částku. U výpovědi si pohlídejte datum, do kterého ji musíte podat, někdy stačí 6 týdnů před ukončením smlouvy, jindy zase 3 měsíce. Výpovědní lhůta nesmí překročit 3 měsíce.

Už jste četli?  Krásné květináče pro váš dům i balkón: Výběr typů a tvarů

2.      Neprodloužení smlouvy na dobu určitou

U smluv na dobu určitou bývá zpravidla minimum výpovědí, dodavatelé tak mají jistotu, že jim odběratelé neutečou a většina zákazníků zase ráda počká, až jim platnost smlouvy skončí automaticky. V tomto bodě často dochází k omylu, protože ne všude s ukončením smlouvy vše končí. Většinou tomu tak bývá třeba u pracovních smluv.

Od začátku tohoto roku platí, že je součástí smlouvy přesně uvedené datum, kdy smlouva končí. Je také povinnost dodržet termín, který je uveden a s tím souvisí projevený nesouhlas s automatickým prodloužením smlouvy. Jestliže hledáte nového dodavatele a uzavřete s ním smlouvu s dostatečným předstihem, nemusíte ani vypovědět smlouvu u dosavadního dodavatele, stačí vyplnit formulář s novým dodavatelem energie. Korespondenci si následně vyřídí dodavatelé mezi sebou.

3.      Ukončení smlouvy z osobních důvodů (stěhování)

Jedná se o výpověď dohodou, podmínkou je souhlas obou stran. Opět od začátku tohoto roku došlo ke změně a ohledně stěhování má odběratel právo na ukončení smlouvy. Dodavatelé neradi přichází o zákazníky, proto pokud se stěhujete, pokusí se vám nabídnout energie i do nového domu. Při výpovědi stačí vyplnit formulář, ke kterému přiložíte potřebné dokumenty a následně zašlete doporučenou poštou. Nový nájemník nebo majitel nemovitosti si musí dodavatele sjednat samostatně.

Všeobecně pro ukončení smlouvy s dodavateli energie patří následující:

  • důkladně přečíst pojistnou smlouvu,
  • zažádat o ukončení smlouvy,
  • vyčkat na potvrzení ukončení smlouvy.

Rada na závěr

Smlouvy by měly být sjednávány vždy na pobočkách nebo v kanceláři zprostředkovatele. Opatrní buďte u osob, které u vás zazvoní doma a snaží se vám vnutit nějakou pojistku. Upozorněte na to především vaše rodiče a prarodiče, neboť senioři jsou nadmíru důvěřivý, nedávají pozor, co podepisují, a také si často pustí do domu kdekoho.