Co je nejmoudřejší? Číslo.“ Tento citát je připisován slavnému řeckému filosofovi a matematikovi Pythagorovi ze Samu. Ten se sice narodil už v 5. století př. n. l., ale jeho slova platí i v době současné. Účetnictví představuje zajímavou a potřebou oblast, v níž svoje uplatnění dokáže najít řada zájemců. Jak na to?

K čemu slouží účetnictví?

Účetnictví je nástrojem pro sledování a zobrazení stavů, toků a výsledků ekonomické činnosti v peněžních jednotkách.

Jedná se tedy o důležitý zdroj informací pro podnikatele. Proto představuje pro každý podnik zásadní činnost. Navíc je vedení účetnictví povinné pro všechny právnické osoby a u OSVČ platí stejná povinnost taktéž po splnění obratové podmínky.

Účetnictví je tedy poměrně komplexním procesem s některými důležitými zákonitostmi, které je potřeba znát. Podnikatel tak většinou není schopen v adekvátním měřítku toto zajistit sám a potřebuje vlastní účetní. V takovém případě může tento úkol plnit jak vlastní zaměstnanec, tak často i externí subjekt.

Začněte s účetnictvím v kurzu

Účetnictví tedy představuje ideální oblast pro uplatnění řady uchazečů. Vzdělání ekonomického směru přitom není nutné. Pomyslnou ideální startovní čárou pro kariéru v oboru účetnictví může být kurz.

Ten je vhodný pro zájemce, kteří si chtějí prohloubit své stávající znalosti, ale také pro všechny začátečníky. Což mohou být ti, kteří v původním zaměření nenašli uplatnění. A to ať už pro nedostatek míst nebo například z důvodu, že náplň práce není možné skloubit s osobním a rodinným životem. Absolvování kurzu je ale určeno také jednoduše všem, které jejich dosavadní profese nenaplňuje.

Podmínkou absolvování kurzů dnes již není osobní účast uchazečů. Forma videokurzu je uživatelsky komfortní stejně tak z hlediska času. Kurz tak lze absolvovat jako nástavbu v rámci stávající profese, ale také například i na mateřské dovolené, kdy není nutné komplikovaně shánět hlídání.

Už jste četli?  Trendy do kuchyně pro radost

Videokurz Orange Academy se hodí i pro začátečníky

Tato forma dalšího vzdělávání se hodí pro odborníky zabývající se financemi, čerstvé absolventy i pro ty, kteří touží po změně profese. Videokurz Orange Academy je dimenzován i pro úplné začátečníky bez znalostí či jakékoli praxe.

Náplní kurzu je vysvětlení podstaty klasického podvojného účetnictví a praktická výuka účtování v komplexním pojetí od zavedení účetní jednotky, až po účetní uzávěrku.

Kurz účetnictví online pro začátečníky tak představuje skvělou alternativu, která je dostupná každému bez ohledu na jeho výchozí vzdělání, praktické zkušenosti nebo momentální časové možnosti. Kurzem provází profesionální lektor Marian Mario Artych. Studium navíc umožňuje vlastní tempo a je opřeno o podpůrnou skupinu na Facebooku.