Studium cizích jazyků je dnes naprostou samozřejmostí – začíná se s ním již u dětí v mateřských či základních školách. Však sám T. G. Masaryk říkal: „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.“ Mezi ty nejběžnější jazyky, kterým se v rámci naší republiky věnujeme, patří angličtina, němčina, francouzština a ruština. Přesto se ale stále více rozvíjejí i takzvané exotické jazyky, ke kterým patří i arabština a perština. Pojďme se podívat společně na to, co k tomuto rozmachu vede a zda má smysl se tyto jazyky učit.

Arabština a perština kurz jako příležitost k růstu

Země, ve kterých jsou úředními jazyky arabština a perština, jsou z velké části země nesmírně bohaté, a to především kvůli ropě a nerostným surovinám. Společnosti působící na tamním trhu, začínají pomalu expandovat a přesouvat svou působnost i na území Evropy. V blízké budoucnosti se proto očekává, že tyto země přinesou spoustu nových pracovních příležitostí, a proto ti, kteří se ponoří do studia perštiny nebo začnou navštěvovat arabština kurz, mají skvělý předpoklad k tomu získat do budoucna skvělé kariérní uplatnění.

Nové obchodní vztahy

Díky znalostem těchto dvou exotických jazyků máte na druhou stranu možnost expandovat i vy, a to buď se svojí vlastní společností, nebo najít uplatnění v persky či arabsky hovořících zemích. Tyto země neustále prahnou po odbornících, a velmi často po lékařích, takže pokud se specializujete na nějaký obor, který byste mohli vykonávat i v cizině, rozhodně vám arabština či perština kurz mohou otevřít dveře k novým příležitostem, nebo navázání významných obchodních vztahů.

Cestovatelské zážitky

Nezpochybnitelnou výhodou kurzu arabštiny či perštiny a znalosti těchto dvou jazyků je jejich uplatnění při vašich cestách do zemí, kde se těmito jazyky hovoří. Díky tomu, že se bez problémů dorozumíte s místními obyvateli, budete moci hlouběji poznat nejen místní kulturu a tradice, ale třeba i kuchyni.

Už jste četli?  Jak chytře zabalit zásilky, aby se nepoškodily a nevážily moc

Pokud vám studium jazyků nečiní problémy, pak byste rozhodně měli zvážit, zda své dosavadní znalosti nerozšířit a nezapsat se do nějakého kurzu perštiny či arabštiny. Protože pokud začnete už nyní, otevíráte si dveře pro nové příležitosti v budoucnu. A vždy se vyplatí být připraveni…