Obal má hned několik důležitých funkcí. K čemu všemu se využívá obal na produktech a jaké typy obalových materiálů existují?

Jaká je funkce obalů

Bez obalů bychom se v moderní civilizaci neobešli, a to především v potravinářském průmyslu. Obal musí výrobek dokázat uchovat v nezměněné kvalitě. A to po delší dobu, až do okamžiku jeho spotřeby.

Má tedy primárně za cíl jej chránit, usnadnit manipulaci a transport a slouží i jako nosič informací. Což lze dále využít i pro nabídku a reklamu.

Proto se podle těchto jednotlivých funkcí nejčastěji obaly dělí na tři základní kategorie:

  • spotřebitelský (primární) obal
  • manipulační (sekundární) obal
  • přepravní obal (terciární) obal

Jako balení se nazývá činnost, která spočívá v přípravě výrobků pro oběh a spotřebu pomocí obalových prostředků a funkční spojení výrobku s obalovými prostředky.

Jaké druhy obalových materiálů existují na trhu

Kromě funkce můžeme obalový materiál jednoduše kategorizovat i podle druhu. Nejčastěji se tak setkáte s verzemi plastovými, papírovými, hliníkovými, dále také dřevěnými nebo ocelovými. Tyto materiály lze navzájem i kombinovat.

Tyto obecné druhy obalových materiálů se dále člení na širokou škálu konkrétních produktů. Patří k nim například celofán, polypropylenová folie, alobal, bublinková fólie, mikroten, karton, obalové sklo, staniol nebo strečová folie.

Jaké nároky musí splnit design obalu výrobku

Na designéry jsou vzhledem k těmto rozmanitým funkcím a značnému množství různých typů obalů kladeny poměrně vysoké nároky. Tito odborníci se musejí velmi dobře orientovat jednak ve specifikách samotných materiálů, samozřejmě musejí disponovat grafickým cítěním a měli by si umět i poradit s konstrukčním řešením.

Už jste četli?  Vyznejte se ve světě průmyslových vah

Atraktivní obal je důležitý zejména ve výrazné konkurenci, od které je zapotřebí se odlišit. Stejně tak tímto způsobem může zboží vyslat i určité konkrétní poselství. Zpravidla na první pohled bývá například patrná myšlenka ekologicky orientovaných výrobců, kteří užívají recyklovaná balení.

Ideální návrh obalového designu proto zůstává jednoduchý, aby si zachoval přehlednost a čitelnost. Ale zároveň počítá i s určitou hravostí, bez níž jen obtížně upoutá pozornost.

Obraťte se na odborníky

Potřebujete pro své podnikání kvalitní obalové materiály? Chcete je mít s vlastním potiskem? Utečte konkurenci a poraďte se, co pro vás bude nejlepší, na rajapack.cz.