Obal má hned několik důležitých funkcí. K čemu všemu se využívá obal na produktech a jaké typy obalových materiálů existují?

Jaká je funkce obalů

Bez obalů bychom se v moderní civilizaci neobešli, a to především v potravinářském průmyslu. Obal musí výrobek dokázat uchovat v nezměněné kvalitě. A to po delší dobu, až do okamžiku jeho spotřeby.

Má tedy primárně za cíl jej chránit, usnadnit manipulaci a transport a slouží i jako nosič informací. Což lze dále využít i pro nabídku a reklamu.

Proto se podle těchto jednotlivých funkcí nejčastěji obaly dělí na tři základní kategorie:

  • spotřebitelský (primární) obal
  • manipulační (sekundární) obal
  • přepravní obal (terciární) obal

Jako balení se nazývá činnost, která spočívá v přípravě výrobků pro oběh a spotřebu pomocí obalových prostředků a funkční spojení výrobku s obalovými prostředky.

Jaké druhy obalových materiálů existují na trhu

Kromě funkce můžeme obalový materiál jednoduše kategorizovat i podle druhu. Nejčastěji se tak setkáte s verzemi plastovými, papírovými, hliníkovými, dále také dřevěnými nebo ocelovými. Tyto materiály lze navzájem i kombinovat.

Tyto obecné druhy obalových materiálů se dále člení na širokou škálu konkrétních produktů. Patří k nim například celofán, polypropylenová folie, alobal, bublinková fólie, mikroten, karton, obalové sklo, staniol nebo strečová folie.

Jaké nároky musí splnit design obalu výrobku

Na designéry jsou vzhledem k těmto rozmanitým funkcím a značnému množství různých typů obalů kladeny poměrně vysoké nároky. Tito odborníci se musejí velmi dobře orientovat jednak ve specifikách samotných materiálů, samozřejmě musejí disponovat grafickým cítěním a měli by si umět i poradit s konstrukčním řešením.

Už jste četli?  Objevte módní trendy na jaro a přivítejte jej stylově

Atraktivní obal je důležitý zejména ve výrazné konkurenci, od které je zapotřebí se odlišit. Stejně tak tímto způsobem může zboží vyslat i určité konkrétní poselství. Zpravidla na první pohled bývá například patrná myšlenka ekologicky orientovaných výrobců, kteří užívají recyklovaná balení.

Ideální návrh obalového designu proto zůstává jednoduchý, aby si zachoval přehlednost a čitelnost. Ale zároveň počítá i s určitou hravostí, bez níž jen obtížně upoutá pozornost.

Obraťte se na odborníky

Potřebujete pro své podnikání kvalitní obalové materiály? Chcete je mít s vlastním potiskem? Utečte konkurenci a poraďte se, co pro vás bude nejlepší, na rajapack.cz.