Segment průmyslových vah je značně rozsáhlý. Při volbě vhodné váhy je proto potřeba mít na paměti několik důležitých kritérií. Zjistěte, jak vybrat průmyslovou váhu, která dobře poslouží vašemu účelu použití.

Důležitá je přesnost i bezpečnost

S ohledem na typ břemen, která nám budou průmyslové váhy pravidelně vážit, musíme vybrat adekvátní druh. Váha má mít i příslušný rozsah. Maximální váživost je však nutné volit tak, abychom se běžně nemuseli pohybovat v samotné horní hranici zatížení váhy.

Přesnost navážených výsledků pak dokládá zejména certifikace dle OIML, dále též váhy podléhají nutnosti kalibrace a cejchování.

Tyto váhy slouží například pro zdravotnictví a řadu dalších oblastí. Kalibrací i cejchováním si musejí projít například i jeřábové váhy, zvané též závěsné. Rozlišují se na váhy obchodní a technologické. Uplatnění nacházejí v provozech, jako jsou slévárny či sklady.

Kromě přesnosti je důležitá i bezpečnost. Některé váhy bývají proto vybaveny i tlumičem nárazů. S vážením rozměrných břemen se pak pojí i konstrukce váhy. Ta by měla být robustní tak, aby nedošlo k nežádoucí destrukci. 

Průmyslové váhy odolají i náročným podmínkám

Platí to například pro mostové váhy, které se vyrábějí z oceli nebo železobetonu, a to ve dvou provedeních jako zapuštěné nebo nájezdové. Váhy musejí obstát v náročných podmínkách různých průmyslových provozů, kdy může činnost ztěžovat mokro či zvýšená prašnost. To deklaruje příslušný stupeň IP krytí.

Dalším důležitým aspektem zařízení je přehledný displej, který by měl mít adekvátní rozměry. Dobrá čitelnost zobrazovaných údajů je pro pohodlnou a spolehlivou práci s průmyslovou váhou nezbytná.

Zásadní je také doba provozu a případný způsob napájení. Některé váhy se používají na baterii, jiné vyžadují přístup k elektrické síti. Zároveň s tím je nutné rozhodnout i o mobilitě: Bude nutné váhu častěji přenášet nebo může zůstat stabilně zapojena na jednom místě?

Už jste četli?  Ruční vysavač Mamibot UV Lite 100 likvidátor špíny i roztočů

V některých případech může být navíc vyžadováno připojení i dalších zařízení, jako je tiskárna či scanner.